loading

2022.04.10 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

CENTRUM NASZEJ WIARY

Wydarzenia, które będziemy przeżywać w tym tygodniu, odpowiadają na pytanie o to, co jest najważniejsze czy też fundamentalne w naszym wyznawaniu wiary.

 

 

 

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele najważniejszy czas w roku liturgicznym. W tych dniach towarzyszymy Jezusowi w Jego ostatnich chwilach życia. Każda Ewangelia poświęca najwięcej miejsca na odpowiadanie ostatnich wydarzeń z życia naszego Zbawiciela. Bibliści są zgodni w tym, że ewangeliści zaczęli pisać Ewangelie, począwszy od wydarzeń dotyczących historii męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

 

 

 

 

Wszystko zaczęło się wraz z wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach.

 

 

 

 

W Jerozolimie radość ludzi przy powitaniu Jezusa była głośna i szczera, ale nie głęboka. Możemy powiedzieć o radości raczej emocjonalnej, kiedy podobne tłumy gromadzą się, by słuchać znanych osób i po każdym słowie klaszczą i krzyczą, lecz ich aplauz nie jest przemyślany, a źródło emocji nieuświadomione. Warto podkreślić że niektórzy z tych, którzy witali Jezusa, ścieląc pod Jego nogami płaszcze, i śpiewali hosanna na wysokościach, po kilku dniach krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Jak łatwo można tak radykalnie zmienić zdanie?!

 

 

 

 

Historia męki Pana Jezusa jest bogata w wydarzenia i występują w niej różne osoby. Kościół od początku tak bardzo szanuje ten tekst, że nie dzieli go na fragmenty, lecz przytacza w całości dwa razy w roku: dzisiaj, w Niedzielę Palmową, i w Wielki Piątek

 

 

 

 

Dobrym ćwiczeniem będzie powrócić do tego tekstu w osobistej lekturze.

 

 

 

 

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne

MŁODZI DLA MISJI

Nie tylko przywódcy narodów budują przyszłość. Ktoś najbardziej nawet skromny może przyczynić się do tworzenia takiej przyszłości, w której będą panować pokój i zaufanie. (…) Jeśli ludzie młodzi staną się w swoim życiu źródłem pokoju, w ich otoczeniu rozbłyśnie światło. (Brat Roger)

 

 

 

 

Młodzi ludzie mają szczególny dar – pełni ideałów i przyjaźni rozświetlają radością i nadzieją całe otoczenie. Potrafią też – łącząc siły pod właściwym kierownictwem – dokonać „cudów” w przemianie świata, także w Kościele i na terenach misyjnych.

 

 

 

 

Wiele lat temu w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary zrodziła się inicjatywa „Młodzi dla Misji”. Stworzyli ją animatorzy, duszpasterze i misjonarze, którzy chcieli towarzyszyć młodzieży na drodze wiary i włączyć ją w dzieło misyjne Kościoła. Wiedzieli, że misyjne zaangażowanie pozwoli młodym ludziom doświadczyć najpiękniejszej, najbardziej pociągającej „cząstki” Kościoła, która w swojej prostocie jest bardzo zbliżona do pierwotnego ideału. Dlatego stworzyli im przestrzeń, by we współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi mogli czerpać duchowe bogactwa z samego serca misyjnej działalności – wspierać misjonarzy i misjonarki, służyć Ojcu Świętemu i razem z nimi ewangelizować świat.

 

 

 

 

Dziś inicjatywa „Młodzi dla Misji” skonkretyzowała się w formie grup Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Ta misyjna droga „z młodymi i dla młodych” opiera się na trzech filarach: formacji, współpracy i misji. Uczestniczą w niej uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy „wyrośli” z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ale nie tylko oni, bo znaleźli w niej swoje miejsce również ci, którzy wcześniej nie korzystali z misyjnej formacji

 

 

 

 

Wolontariuszki i wolontariusze PDRW spotykają się na modlitwie, podejmują trud pracy nad sobą, żyją sprawami Kościoła i misji oraz wspierają inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Nie tylko propagują misyjną prasę, ale i sami zabierają w niej głos. Tworzą ewangelizacyjne środki audiowizualne i udzielają się w mediach społecznościowych, by ewangelizować swoich rówieśników. Zdobywają również odpowiednie umiejętności i kompetencje, by służyć pomocą w diecezjalnych i krajowych wydarzeniach – pielgrzymkach, kongresach i spotkaniach.

 

 

 

 

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański