loading

2022.04.15 – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIE

DO KOŃCA I NA ZAWSZE
NAS UMIŁOWAŁ

Wszyscy na Golgocie wiedzieli Jezusa ukrzyżowanego. Tylko chrześcijanie wierzą, że On zmartwychwstał.

 

 

 

 

W tym dniu jesteśmy zaproszeni, by celebrować i rozważać mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy ewangelista opowiada szczegółowo o tym, co się stało w ostatnich godzinach życia Pana Jezusa, również św. Jan, którego Ewangelię dzisiaj czytamy.

 

 

 

 

Doświadczenie śmierci jest czymś, co przeraża wielu ludzi. Dlaczego śmierć? Co będzie dalej? Oto niektóre pytania, z którymi musi się zmierzyć każdy z nas. Także dla Jezusa w Jego ludzkiej naturze nie było to łatwe doświadczenie. Bóg pokonał śmierć nie cudem, jak tego domagali się niektórzy obecni na Golgocie: Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy, ale przez to, że Jezus przeszedł przez śmierć i ją pokonał. Oto znaczenie chrześcijańskiej Paschy! Przejście Jezusa ze śmierci do życia wiecznego

 

 

 

 

Jeżeli z jednej strony jesteśmy dzisiaj zaproszeni, by wzbudzić w sobie żal za nasze grzechy, które sprawiły ból Jezusowi, to z drugiej jesteśmy również zaproszeni do spojrzenia na to, z jaką miłością Jezus niesie ten ciężar i ofiaruje za nas swoje życie, otwierając nam w ten sposób bramy nieba.

 

 

 

 

Dla człowieka wierzącego ważne jest przyjęcie całej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Tymczasem wielu ludzi zatrzymuje się w bólu u stóp krzyża w Wielki Piątek i nie potrafi uczynić następnego kroku, który prowadzi do Niedzieli Zmartwychwstania.

 

 

 

 

To samo można powiedzieć o osobach, które na swoich ustach mają jedynie słowo zmartwychwstanie, ale unikają cierpienia i bólu, jakby one nie istniały w życiu człowieka. Kościół traktuje ten czas od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania jako jedną wielką celebrację, do uczestnictwa w której jest zaproszony każdy z nas.

 

 

 

 

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne

Pragnę!

Większość chrześcijan kocha Cię tylko na górze Tabor, a odchodzi od Ciebie na Golgocie – pisała Sługa Boża Paulina Jaricot, założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

 

 

 

 

To wstrząsające: ujrzeć Mistrza ukrzyżowanego, z którego bezkarnie natrząsa się tłum. Wielbić Boga całkowicie rozbrojonego, odrzuconego. Powierzyć się Bogu, który nie „wyrównuje rachunków”, ale przyjmuje niesprawiedliwy wyrok. Iść za Bogiem, który miłuje prześladowców…

 

 

 

 

Apostołowie nie wytrzymali takiej próby. Słyszeli mądrość Jezusa, gdy zachwycał tłumy. Widzieli Jego moc, gdy czynił cuda. A potem… uciekli. Nie zostali do końca, nie weszli za Nim na Golgotę, nie trwali przy Nim, gdy wyszydzony umierał na krzyżu.

 

 

 

 

A jednak ci sami uczniowie, którzy zawiedli Jezusa w najważniejszym momencie, zostali przez Niego posłani z Ewangelią. On sam ich odszukał i na nowo obdarzył zaufaniem, aby mogli przyjąć moc Ducha Świętego i stać Jego świadkami. Krzyż, który wydawał się całkowitą klęską, był bramą zbawienia i pieczęcią Chrystusowej nauki. Taki jest Bóg chrześcijan – Ojciec wszystkich ludzi, który działa z miłości, uczy miłości i JEST Miłością.

 

 

 

 

„Szczególna miłość Pana zadziwia nas, a zadziwienia, ze swej natury, nie możemy zawłaszczyć ani nikomu narzucić – napisał papież Franciszek w orędziu do Papieskich Dzieł Misyjnych (21 maja 2020). – Tylko w ten sposób może rozkwitać cud bezinteresowności, darmowego daru z siebie. Również zapału misyjnego nigdy nie można osiągnąć w wyniku rozumowania czy kalkulacji. Wejście «w stan misji» wynika z poczucia wdzięczności”.

 

 

 

 

„Gdybyście znali Tego, który powiedział do was na krzyżu: «Pragnę!», nie tylko oddalibyście Mu swoje serce, którego jest spragniony, ale sami prosilibyście Go o wodę z Jego Serca pełnego miłości, i dopiero wtedy wasze pragnienie szczęścia na zawsze znalazłoby ukojenie.” (Paulina Jaricot).

 

 

 

 

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański