loading

2022.04.17 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi fundament naszej wiary. Pewnie oparta na nim sprawia, iż chrześcijanin zaczyna żyć jej pełnią, wskazując, iż to właśnie ona nadaje sens ludzkiej egzystencji. Chrystusowe zmartwychwstanie jest realizacją zbawczej obietnicy skierowanej do każdego z nas, lecz to od nas zależy, jak odpowiemy na ten niewysłowiony dar Bożej dobroci względem nas.

 

 

 

 

Udająca się do grobu Maria Magdalena zauważa odsunięty od niego kamień, w grobie natomiast nie ma Jezusowego ciała. Spieszy zatem, by podzielić się tą wiadomością z Chrystusowymi uczniami: Piotrem i Janem. Wyruszają oni, aby na własne oczy zobaczyć, że grób Pana rzeczywiście jest pusty. Dopiero wchodząc do jego wnętrza, dostrzegając płótna, w które owinięte było ciało Zbawiciela, zaczynają rozumieć, co zapowiadał im ich Nauczyciel.

 

 

 

 

Fakt pustego grobu sprawia, iż Piotr, kiedy przekracza próg domu setnika Korneliusza, zauważa, iż wiara w Zmartwychwstałego Pana daje przystęp do Ojca. Dzięki wierze w Niego człowiek każdego stanu może otrzymać dar życia wiecznego.

 

 

 

 

Jakże często w dzisiejszym świecie człowiek nie tylko wyraża swój sprzeciw wobec Bożego daru zbawienia i życia wiecznego, lecz nawet sprawia, iż Chrystus na nowo jest krzyżowany rękoma bezbożnych. Chrześcijanin nie może pozostawać obojętny wobec takiego stanu rzeczy, lecz musi być świadkiem Pana.

 

 

 

 

Spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem przynoszącym dar prawdziwego pokoju musi w nas sprawiać na co dzień, byśmy mieli siłę i odwagę, by naszą wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i żyć według jej wymagań.

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

Wiara rodzi się ze spotkania z Jezusem

Każdy, kto spotkał raz w życiu prawdziwą miłość, nigdy nie przestanie o niej myśleć i wracać sercem do tego dnia.

 

 

 

 

Niewiasty, które o poranku idą do grobu Pana, spotykają Go na swojej drodze. To spotkanie jest tak przemieniające, dotykające głębi serca człowieka, że one nie potrafią już od tego momentu inaczej żyć, jak tylko opowiadać o miłości Jezusa.

 

 

 

 

Spotkanie z Jezusem jest siłą i pretekstem do zadawania pytań o wiarę. We wspólnocie Kościoła potrzebujemy takich spotkań ze Zmartwychwstałym na drogach naszego życia i powołania, aby jeszcze raz doświadczyć nawrócenia tym razem do misji.

 

 

 

 

Papieskie Dzieła Misyjne są instytucją, która ma otwierać Kościół na powszechność powołania misyjnego. Uczynić to można tylko przez pokorne zasłuchanie się w głos Najwyższego. Potem dopiero przychodzi działanie, czyli dołożenie swoich dłoni i talentów do wielkiego dzieła ewangelizacji. Statystyki są nieubłagalne, a mianowicie z 7,8 mld ludzi na świecie tylko 1,3 mld to ci, którzy spotkali zmartwychwstałego Jezusa. Stąd tak ogromna i paląca aktywność na rzecz świadectwa o Jezusie. Nie damy światu Boga przez teorie i książki, ale możemy Go zanieść własnym, świętym, uczciwym postępowaniem. Nie ma wiary bez spotkania, tak jak nie ma zmartwychwstania bez Jezusa Chrystusa.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański