loading

2022.04.24 – 2 NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

BO UPODOBAŁ SOBIE MIŁOSIERDZIE

Zmartwychwstały Chrystus, ukazując się uczniom, przychodzi do nich z darem swego pokoju. Pokój ów ma zupełnie nową, inną jakość i zaprasza w pewien sposób do jeszcze głębszej relacji z Bogiem.

 

 

 

 

Nie jest on jednak związany z zadowoleniem z dobrze wykonanej pracy, czy swego rodzaju poczuciem komfortu, lecz z przeświadczeniem o Bożej obecności w życiu człowieka. Rodzi się ona z pielęgnowania w sobie życia nadprzyrodzonego, co dokonuje się przez trwanie w łasce uświęcającej, praktyki pobożne i czyny chrześcijańskiej miłości. Warto zauważyć, iż stając pośród apostołów, Jezus nie tylko ukazuje im znaki swej zbawiennej męki i obdarza swoim pokojem, lecz również udziela im niesłychanie ważnego nakazu: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (Ewangelia).

 

 

 

 

W życiu chrześcijańskim bardzo ważną rolę powinno zajmować miłosierdzie, gdyż ono po pierwsze ukazuje nam miłość Boga do każdego z nas, po drugie uwrażliwia nas na ludzi potrzebujących naszego wsparcia. To pragnienie świadczenia miłosierdzia czy poczucie solidarności nie jest niczym nowym, lecz towarzyszy wierzącym w Chrystusa od samego początku.

 

 

 

 

W Ewangelii według św. Mateusza Jezus poucza tłumy: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Rozpoczynając dziś Tydzień Miłosierdzia, warto postawić sobie pytanie o to, z jakim szacunkiem podchodzimy do tego Bożego przymiotu. Stawajmy się apostołami Bożego Miłosierdzia, nie ustawajmy w pełnieniu dobrych uczynków i pielęgnujmy w sobie Boże życie, byśmy nigdy nie odeszli od Pana!

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

ZAANGAŻOWANIE KOŚCIOŁA W POLSCE NA RZECZ DZIEŁA MISYJNEGO

Nie mów, że jesteś niepotrzebny. Ty sam jesteś misją, jeśli trwasz w Chrystusie. (papież Franciszek)

 

 

 

 

Rok 2022, który przeżywamy, jest czasem szczególnej refleksji nad wkładem wspólnoty Kościoła w dzieło misyjne. Jest to rok jubileuszu 400-lecia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, której jednym z prefektów był kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski. Jubileusz, jaki przeżywają Papieskie Dzieła Misyjne, skłania do dziękczynienia Bogu za otwartość naszych parafii, bo dzięki nim każdego roku mamy 15 nowych misjonarzy. Wielbimy Boga za młodych ludzi poszukujących swojego miejsca we wspólnocie wiary i znajdujących je w wolontariatach misyjnych. Jest w tych wspólnotach entuzjazm, młodzież chce się spotkać z Jezusem, a pomaga jej w tym bezinteresowna działalność na rzecz ewangelizacji.

 

 

 

 

Kościół w Polsce, co wielokrotnie podkreśla Stolica Apostolska, jest silny modlitwą, zwłaszcza tą, którą kierujemy przez serce Maryi, Matki Jezusa. Fenomen róż różańcowych, które – wracając do swoich korzeni misyjnych, jak tego chciała założycielka Stowarzyszenia Żywy Różaniec, Paulina Jaricot – jest tylko potwierdzeniem, że misyjność jest swoistym „kodem DNA” dla wspólnoty Kościoła. Kościół w naszej ojczyźnie dzieli się też swoimi osiągnięciami. Warto zauważyć, że coraz więcej studentów pochodzących z terytoriów misyjnych wybiera studiowanie teologii na naszych uniwersytetach. Dzięki temu, poznając tajniki teologii, spotykają się z doświadczeniem duszpasterstwa i kultury naszego narodu. Polski Kościół staje się rozpoznawalny przez braci i siostry z 1119 obszarów misyjnych dzięki naszym świadkom wiary. To budujące, kiedy na peryferiach świata Polska widziana jest przez takie postaci świętych jak: Faustyna, Jan Beyzym, Jan Paweł II czy męczennicy z Pariacoto.

 

 

 

 

Najważniejsze jest to, aby nigdy nie rezygnować z osobistej odpowiedzialności za przekazywanie Ewangelii. Nie wolno nam poddać się, tłumacząc trudną sytuacją powołaniową czy materialną naszych parafii. Usprawiedliwianie braku zangażowania misyjnego twierdzeniem, że misje potrzebne są również Europie, w tym też i nam, stoi w wyraźniej opozycji do testamentu Jezusa: „Idźcie i udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (por. Mt 28, 19). Na tyle nasz Kościół będzie Chrystusa, na ile rzeczywiście będziemy żyć misją Jezusa.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański