loading

2022.05.08 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

NA RAMIONACH PASTERZA

Każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, ile mamy lat, jaki zawód wykonujemy czy jaki urząd przychodzi nam piastować. To wszystko, co nas na co dzień otacza, może nam dać jedynie namiastkę prawdziwego, stałego poczucia bezpieczeństwa. Tym prawdziwym poczuciem jest świadomość przynależenia do Bożej owczarni, w której Pasterzem jest sam Chrystus Pan.

 

 

 

 

Nikt tak nie zna swoich owiec, jak ich Pasterz. Bycie częścią tej Bożej owczarni to wielki przywilej, lecz z faktu owej przynależności wypływają również pewne obowiązki. Bardzo często dzisiaj możemy spotkać się z postawą usprawiedliwiania rozmaitych grzechów i słabości. Ludzie dzielący taki sposób myślenia uważają, iż wystarczy tylko należeć do Jezusowego stadka owiec. Tymczasem to o wiele za mało, gdyż jako Jego owce, musimy Chrystusa znać. Ta znajomość rodzi się ze spotkania na modlitwie, w Jego słowie czy w sakramentach świętych, nade wszystko w Eucharystii. Poznawszy, jak dobrym Pasterzem jest Chrystus, pragniemy dzielić się tą nowiną z innymi.

 

 

 

 

Bywa, że w naszym życiu doświadczamy sytuacji, w której głoszenie Dobrej Nowiny napotyka opór, bądź jawny sprzeciw. Nie powinno nas to jednak zniechęcać, gdyż wiemy, iż jesteśmy pod opieką Dobrego Pasterza, który ukochał swe owce do końca.

 

 

 

 

Niech również rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Powołania uwrażliwi nas na to, iż świat potrzebuje Chrystusa, którego przez posługę słowa i sakramentów niosą kapłani. Niech przypomina, że każde powołanie jest niezwykle cenne dla całego Kościoła.

 

 

 

 

Wpatrzeni w Chrystusa i my kochajmy Kościół!

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

ADOPTUJ MISYJNYCH
SEMINARZYSTÓW – AdoMIS

Stwórco świata, Panie żniwa, poślij do serc spragnionych Miłości głosicieli Ewangelii. …Maryjo, Matko Powołanych, otocz opieką seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszki na terenach misyjnych. (Fragment modlitwy za misyjnych powołanych)

 

 

 

 

Niedziela Dobrego Pasterza jest słusznie kojarzona ze „szturmowaniem modlitewnym nieba” w intencji nowych powołań. Ale czy modlitwa może mieć ograniczenia geograficzne? Czy możemy się modlić o kandydatów tylko do polskich seminariów i nowicjatów? Bóg swoją hojnością dawania pokazuje nam, że i my możemy prosić hojnie. Dlatego ta niedziela jest czasem modlitwy o powołania w całym Kościele i dla powszechnej wspólnoty wierzących. To zarazem święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, które w tym roku obchodzi 100-lecie nadania tytułu „papieskie”. Ta wspólnota, założona pod koniec XIX w. we Francji przez świeckie kobiety, ma za cel wspierać młodych kandydatów do kapłaństwa w Kościele misyjnym.

 

 

 

 

Obecnie to dzieło wspiera blisko 80.000 kandydatów do kapłaństwa w przeszło 700 seminariach, gdzie przygotowują się do sakramentu święceń ci, których wybrał sam Chrystus, a których my wspieramy duchowo i materialnie.

 

 

 

 

Tak jak wszędzie, tak i tu pojawiają się skrajności. Z jednej strony w najliczniejszym seminarium w Nigerii kształci się 800 studentów, z drugiej strony jest wiele maleńkich wspólnot w Azji Centralnej lub krajach Afryki, gdzie religią narodową jest islam i nie ma ani jednego seminarzysty. Stąd potrzeba wielkiej refleksji i jeszcze większej mądrości w przyjmowaniu i prowadzeniu nowych powołań.

 

 

 

 

Od 9 lat w Papieskich Dziełach Misyjnych w Polsce rozwija się akcja AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów). To dobrowolne zobowiązanie dla tych, którzy chcą wspierać powołania misyjne. Wystarczy zgłosić swoją chęć modlitwy lub wsparcia finansowego. Informacje na ten temat można znaleźć w Internecie lub czasopiśmie „Misje Dzisiaj” i stać się duchowym opiekunem nie jednego kleryka, ale całego seminarium.

 

 

 

 

Z woli Ojca Świętego Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce opiekują się seminarium w Moramanga na Madagaskarze oraz Iquitos w Peru. W duchu wdzięczności za kapłanów i zakonników w Polsce pomyślmy o tych, którzy na swoich duchownych muszą jeszcze czekać.

 

 

 

 

Idąc za podszeptem serca, każdy może stać się duchowym rodzicem przyszłego kapłana na misjach.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański