loading

2022.06.12 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

NAJCENNIEJSZY DAR

Kiedy ktoś kogoś kocha, pragnie dla tej drugiej osoby tylko dobra. Pragnie dać jej wszystko to, co najlepsze, chcąc uczynić ją naprawdę szczęśliwą. Poświęcając swój czas, rezygnując ze swoich potrzeb na rzecz ukochanej osoby.

 

 

 

 

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do naszej relacji z Bogiem, a właściwie do relacji Boga do nas. W swej nieskończonej miłości do każdego z nas Bóg Ojciec posłał swojego Jednorodzonego Syna, byśmy przez wiarę w Niego i Jego dzieło mogli stać się dziedzicami życia wiecznego. Jezus nie tylko ukazuje nam, jak „Bóg umiłował świat”, lecz także zapowiada nadejście Ducha Prawdy, będącego owocem miłości Ojca i Syna.

 

 

 

 

Człowiek może nie tylko odpowiedzieć swoją miłością na doskonałą miłość, jaką Bóg ma ku nam, lecz, posiadając wolną wolę, może ją również odrzucić. Otaczająca rzeczywistość wymaga od nas, byśmy, wsłuchując się w słowa św. Pawła, nie ustawali w wierze. Mimo rozmaitych ucisków, przeciwności czy oporów tego świata trzeba nam być ludźmi wytrwałymi, którzy, wzrastając w cnocie, żyją Bożą nadzieją. W taki właśnie sposób świadczymy o życiu według Bożej mądrości, która nijak ma się do logiki doczesności.

 

 

 

 

Wszystko, co nas otacza, jest dziełem Wszechmocnego, a zarazem jest i Jego darem. Bądźmy tego świadomi i wdzięczni nade wszystko za ten wielki dar, jaki otrzymaliśmy, a jakim jest zbawienie wysłużone Chrystusową męką i zmartwychwstaniem. Wyznawajmy nasza wiarę i bądźmy wytrwali w dobrym. Otwierajmy się na Bożą łaskę i pragnijmy być napełnieni Jego mądrością, by promienieć nią wszędzie, gdzie Pan nas postawi!

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT MISYJNY

Działalność wolontariatu pozwala doświadczyć, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.

 

 

 

 

Te słowa 21 lat temu wypowiedział Jan Paweł II do wolontariuszek i wolontariuszy z całego świata. Dziś coraz więcej młodych ludzi – jakby w opozycji do narzucanego przez świat konsumpcyjnego stylu życia – angażuje się w różnego rodzaju religijne i świeckie wolontariaty.

 

 

 

 

Wolontariat, który proponują Papieskie Dzieła Misyjne, jest wyjątkowy, ponieważ opiera się na misyjnej duchowości Kościoła. Jako misyjny i papieski wprowadza młodych do serca Kościoła powszechnego. Skierowany jest do uczniów od szóstej klasy szkoły podstawowej do klas ponadpodstawowych. Nastolatkowie nie wyjeżdżają na placówki misyjne, ale angażują się na „misyjnym zapleczu”.

 

 

 

 

Odnajdują się tu zwłaszcza ci, którzy wyszli z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i chcą kontynuować formację lub przygotować się na kolejny etap, jakim będą wyjazdy na placówki w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Te ostatnie dokonują się później, w ramach wolontariatów studenckich przy zgromadzeniach zakonnych.

 

 

 

 

W Młodzieżowym Wolontariacie Misyjnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary najważniejsza jest formacja. W niej nacisk położony jest na życie sakramentalne, budowanie wspólnoty, współpracę i konkretne działania na rzecz misyjnego dzieła Kościoła. Młodzi ewangelizują w duchu misyjnym swoje własne środowisko – rodzinę, szkołę, parafię i grupy przyjaciół – robiąc radosny „raban”, o który prosił papież Franciszek. A jednocześnie wspierają konkretne projekty Papieskich Dzieł Misyjnych, misjonarzy i misjonarek.

 

 

 

 

Grupy młodzieżowego wolontariatu misyjnego są bardzo dobrą receptą na kryzys tożsamości i wiary młodego chrześcijanina. Dlaczego? Ponieważ tutaj doświadcza on Kościoła misyjnego, który wprowadza w świat pokój i nadzieję, uzdrawia, wyzwala i przywraca godność człowiekowi poniżonemu. Tutaj odkrywa duchowość misyjną, dzięki której widzi siebie, świat i ludzi w perspektywie Bożej miłości i Bożego planu zbawienia. Ten natomiast ma swoje źródło w tajemnicy Trójcy Świętej – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

 

 

 

 

Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do współpracy duszpasterzy, katechetów, wychowawców i pedagogów, którzy chcą towarzyszyć młodym w takiej formacji, zakładając grupy wolontariatu w swojej parafii lub szkole.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest