loading

2022.06.19 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

CO MYŚLISZ O JEZUSIE?

To niebywałe, jak bardzo zależy nam na zdaniu innych, jak pragniemy w oczach naszych najbliższych, sąsiadów czy przyjaciół być postrzegani w samych superlatywach. Chcemy, by każdy, kto choć raz spotkał nas na swojej drodze i dla kogo jesteśmy zupełnie obcy, mówił o nas jak najlepiej. Niestety życie pokazuje, że „ile osób, tyle zdań”.

 

 

 

 

Ludzie wyobrażają sobie wiele rozmaitych scenariuszy dotyczących życia ich samych, a nade wszystko tych, w których pokładają pewną nadzieję.

 

 

 

 

Dziś słowo Boże maluje przed nami scenę, w której Pan pyta swoich uczniów, jakie zdanie mają o Nim ludzie, którzy spotykają Go na swojej drodze, bądź znają ze słyszenia. Wydaje się sprawdzać przywołane już powiedzenie, ponieważ zdania dotyczące Jezusa są bardzo różne. Otóż ludzie mają Go za proroka, niektórzy nawet za potężnego w słowie i czynie Eliasza z Tiszbe. Z kolei inni widzą w Nim nawołującego do prostowania Pańskich ścieżek Jana Chrzciciela. Kim zatem naprawdę jest Jezus?

 

 

 

 

Odpowiedzi na to pytanie udziela Piotr, mówiąc, iż Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, choć i jego reakcja na zapowiedź męki jest nam doskonale znana. Zbawiciel przychodzi, by wypełnić Pismo, a zapowiedzi głoszone przez proroków znajdują realizację właśnie w Nim. Przykładem jest choćby fragment z Księgi proroka Zachariasza mówiący o lamencie związanym ze śmiercią pierworodnego.

 

 

 

 

Wszystkie zapowiedzi miały za cel wskazanie osoby Jezusa jako Mesjasza. Dziś trzeba nam odpowiedzieć na pytanie, które Jezus zadaje nam wszystkim: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Obyśmy tak jak Piotr wyznali wiarę w Niego jako Mesjasza.

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

OBRAZ OJCA

Nosimy go w sobie jak wewnętrzny kompas. Zapisana jest w nim prawda o tym, kim jesteśmy. Gdy jest zamazany, uszkodzony lub zniekształcony, wówczas „tracimy grunt pod nogami”, błądzimy, nie wiedząc, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

 

 

 

 

Jaki nosimy w sobie obraz Boga i Ojca? Czy jest on zgodny z tym, co objawił Jezus Chrystus? Bóg z Jezusowych przypowieści jest wrażliwy na potrzeby i cierpienia człowieka. To Ojciec pełen miłości i współczucia, który przebacza i darmo udziela łask, o jakie się Go prosi (por. Łk 15, 3-32; Mt 20, 1-16). To Bóg, który jest Miłością objawioną w Jezusie Chrystusie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Bóg, który żadnego ludu ani narodu, ani żadnego człowieka nie wykluczył ze swojego planu zbawienia. Taki właśnie obraz Boga Ojca jest jądrem Dobrej Nowiny.

 

 

 

 

Przyjęcie prawdy o Bogu, który jest Miłością, prowadzi do zdumienia, wdzięczności i ufności, które są właściwe dzieciom. Dlatego Chrystus postawił je za wzór swoim uczniom, mówiąc: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).

 

 

 

 

Postawa dziecka, jakiej Bóg od nas oczekuje, nie ma nic wspólnego z bezradnością i bezwolnością. Przeciwnie. Uzdalnia do dzielenia się Ewangelią i przemiany świata. Spójrzmy na dziewczęta i chłopców zrzeszonych w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Jak wiele potrafią oni zrobić w Kościele i w świecie – dla misjonarzy i misjonarek, a także dla swoich rówieśników. Choć nie mają możliwości ich poznać, dobrze wiedzą o ich istnieniu i problemach, które je dotykają. Czytają o nich, modlą się za nich, mówią o nich i skutecznie działają w ich sprawie. Razem z rodzicami i opiekunami organizują na ich rzecz zbiórki, kiermasze czy dzieło kolędników misyjnych. W ten sposób każdego roku pomagają Ojcu Świętemu realizować ponad 3 tysiące misyjnych projektów w Afryce, Azji, Ameryce Płd. i na wyspach Oceanii.

 

 

 

 

W tym roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przeżywa stulecie swojej papieskości. Papież Jan Paweł II nazwał je „kolebką powołań misyjnych”, „szkołą wiary, nadziei i solidarności”, a także „rozległym i cichym cudem Bożej miłości, który pozostawia w świecie trwały ślad”. Czy mając w zasięgu ręki coś tak pięknego, możemy przejść obojętnie?

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański