loading

2022.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

WIĘŹ MATKI Z SYNEM

Pius XII napisał, że Jezus Chrystus zabrał swoją Matkę do nieba „ze względu na miłość do Niej” i ze względu na „głęboką więź Maryi z Synem”. To słowa z tego samego dokumentu, w którym ogłoszony został dogmat dzisiaj uroczyście wspominany: „Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”.

 

 

 

 

Uroczystość Wniebowzięcia jest dla nas dowodem na to, jak wielkimi łaskami Pan Bóg obdarza tych, którzy Mu ufają. Czy Maryi było łatwo ufać Bogu?

 

 

 

 

Mieszkała w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znali. Zajmowała się domowymi obowiązkami. Była obiecana za żonę Józefowi. Przyszłość wydawała się poukładana. I nagle „jakiś” anioł mówi Jej, że została wybrana przez Boga, żeby począć dziecko bez udziału mężczyzny, żeby być Matką Mesjasza. Jak wytłumaczyć ciążę rodzicom, sąsiadom, narzeczonemu? Kto jej uwierzy w anioła?!

 

 

 

 

Jako młoda matka rodzi poza domem, między zwierzętami. Z maleńkim dzieckiem musi uciekać i tułać się po obcych krajach. Kiedy idzie do świątyni, starzec Symeon mówi o bólu, który przeniknie Jej serce. Jej Syn przez wiele lat nie wykazywał nadzwyczajnych mocy, a kiedy, mając 30 lat, zaczął wreszcie mówić o Bogu, to zachowywał się tak dziwnie, jakby oszalał. Na koniec jeszcze został pojmany i skazany na brutalną śmierć. Jak w tym wszystkim wierzyć, że to Zbawiciel, a to, co wydarzyło się w dniu zwiastowania, nie było wymysłem własnej wyobraźni?

 

 

 

 

A Maryja nie zwątpiła. Jej więź z Synem była tak mocna, że czuła to, czego inni nie mogli zobaczyć ani zrozumieć. Od dnia kiedy pierwszy raz powiedziała: „wielbi dusza moja Pana…”, wielbiła Go przez całe życie. Dzisiaj uczy nas uwielbienia i zażyłości z Jezusem. Obyśmy byli pojętnymi uczniami.

 

 

 

 

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

By wiara odżyła

O mój Boże, spraw, by wiara odżyła wśród nas przez przyzywanie Maryi i przez rozważanie tajemnic Jezusa – pisała bł. Paulina Jaricot, założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

 

 

 

 

Dwa niezwykłe dzieła obejmujące dzisiaj cały świat i zrzeszające miliony ludzi narodziły się w sercu i umyśle młodej francuskiej dziewczyny – Pauliny Jaricot. Co więcej, u ich początków jest doświadczenie cierpienia. Cierpienie towarzyszyło również rozwojowi obu dzieł. Pomimo to Paulina w każdej sytuacji dziękowała Bogu za wszystko, co ją spotykało. Powtarzała, że „z tych nasion gorczycy wyrośnie ogromne drzewo, którego dobrotliwe gałęzie zacienią całą ziemię”.

 

 

 

 

Nawrócenie Pauliny nastąpiło, gdy chorowała. W tym czasie zmarła też jej matka, co tylko powiększyło cierpienia nastoletniej dziewczyny. Początki obu dzieł jej życia związane były z niezrozumieniem ze strony jej bliskich i przyjaciół, którzy nie mogli pojąć, dlaczego bogata dziedziczka fortuny ubiera się jak biedaczka i stroni od wystawnego życia. Jej ukochany brat, który przygotowywał się do wyjazdu do Chin jako misjonarz i najlepiej rozumiał ducha Pauliny, zmarł w młodym wieku. Gdy Dzieło Rozkrzewiania Wiary zaczęło już dobrze funkcjonować została od niego odsunięta, a jej pomysły i zasługi przypisali sobie inni. Mając zaledwie 35 lat, kolejny raz poważnie zachorowała. Udała się w podróż do sanktuarium św. Filomeny i doznała tam cudownego uzdrowienia. Pragnęła pomagać ubogim, wykorzystując do tego również swój majątek, ale została oszukana i okradziona przez nieuczciwych doradców i współpracowników. Z powodu nędzy, w której się znalazła, wpisano ją do rejestru ubogich miasta Lyon. Umarła w opuszczeniu i zapomnieniu.

 

 

 

 

Jednak sama Paulina na wzór Maryi nieustannie powtarzała: „wielbi dusza moja Pana”. Twierdziła, że w życiu przeplatają się wszystkie tajemnice różańca. Pisała „Różaniec jest jak zarys Ewangelii, skrócona historii życia naszego Pana Jezusa Chrystusa i Maryi”. Jak Maryja zawierzyła Bogu i wytrwała w tym zawierzeniu do końca. Dlatego dzisiaj jest w niebie z tak umiłowanymi przez siebie Jezusem i Jego Matką.

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański