loading

2022.09.04 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

W ŻYCIU JAK W SZACHACH, TRZEBA MYŚLEĆ Z WYPRZEDZENIEM

W grze w szachy trzeba mieć wciąż przed oczami cel gry oraz myśleć z wyprzedzeniem. Im większym, tym lepiej. Przy każdym pojedynczym ruchu należy wyprzedzać strategię przeciwnika. Tylko wtedy przeciwnik nas nie zaskoczy. W życiu duchowym podobnie. Nie możemy tracić z oczu celu, jakim jest życie wieczne z Bogiem, a jednocześnie rozeznawać, czy to, co zamierzam zrobić, do tego celu mnie prowadzi, czy też od niego oddala.

 

 

 

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus pokazuje nam, jak nierozumny jest ten, kto zaczyna działać bez przygotowania i planu. A plan jest jeden – zbawienie, do którego idzie się, naśladując Jezusa we wszystkim, nawet w niesieniu krzyża. Święty Ignacy Loyola mówił, że w życiu nie trzeba szukać sobie specjalnie krzyży i cierpienia. Wystarczy z pełną świadomością, dobrowolnością i zaufaniem Bogu przyjmować to, czego codziennie doświadczamy. Nasze myśli i przewidywania są zawodne. Nie nam rozumieć Boże zamysły. Dlatego nie ma co szukać na własną rękę. Lepiej zaufać Panu i Jego wolę mieć nieustannie przed oczami jako ostateczny cel. Wtedy przeciwnik, książę ciemności, nas nie zaskoczy, bo już wcześniej, dzięki światłu Bożej łaski, rozpoznamy jego podstępy i krętactwa.

 

 

 

 

Tak „gra w życie” uczeń Jezusa, który tej „gry” uczy się od samego Mistrza i dlatego jego partia będzie zawsze wygrana.

 

 

 

 

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

„Z Ojcem Świętym budzimy do misji”, czyli Misyjny Synod Dzieci 2022

Słowo „synod” kojarzy się nam z bardzo poważnym zebraniem biskupów i kardynałów. To oczywiście prawda, choć nie całkowita. Synod to zebranie ludzi Kościoła, którzy są zainteresowani jego życiem i zatroskani o jego rozwój i wzrost.

 

 

 

 

Każdy człowiek wierzący w Chrystusa, który żyje w bliskości z Nim, przyjmuje sakramenty i słucha nauczania Ojca Świętego, tworzy Kościół, buduje go i sam jest Kościołem! Jest wielu młodych ludzi, którzy tak właśnie żyją. Rozmawiają z Jezusem na modlitwie, formują się według Jego nauki, a co więcej, starają się, aby ich rówieśnicy na całym świecie mogli poznać Ewangelię. Ci młodzi ludzie, tak bardzo zatroskani o budowanie Kościoła, są „przedłużeniem rąk Ojca Świętego” i pomagają mu swoją modlitwą i zaangażowaniem dla spraw misji. To dzieci z Ognisk Misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego. One również przeżywać będą swój synod.

 

 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie papieża Franciszka, już dwa lata temu wkroczyliśmy na synodalną drogę, której uwieńczeniem będzie Misyjny Synod Dzieci, który odbędzie się 17 września tego roku w Warszawie. Spotkamy się, aby świętować wielkie jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych, żeby podzielić się tym, co misyjnego dzieci robią w swoich diecezjach oraz wspólnie zastanowić się, jak jeszcze lepiej można obudzić siebie i innych do misji.

 

 

 

 

Wyznaczona data nie jest przypadkowa. Dokładnie 100 lat wcześniej, czyli w roku 1922, Dzieło Misyjne Dzieci (wraz z innymi dziełami misyjnymi) otrzymało przydomek PAPIESKIE. Tym samym Ojciec Święty wobec całego świata uznał je „za swoje”, zaprosił do bliskiej współpracy i uczynił swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła.

 

 

 

 

Również miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Będzie nim siedziba Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak napisał Jan Paweł II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Dzieci i animatorzy z Ognisk Misyjnych na co dzień pokazują, że wiedza i wykształcenie idą w parze z głębokim zawierzeniem Panu Jezusowi.

 

 

 

 

Synod ma jeszcze jedno znaczenie. W astronomii mianem tym określa się koniunkcję ciał niebieskich, to znaczy taką sytuację, kiedy kilka ciał niebieskich (np. Słońce, Księżyc i nasza Ziemia) stają w jednej linii ze sobą i z nami, którzy to obserwujemy. Piękne to, prawda? Przecież właśnie tego chcemy. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy „stać w jednej linii” ze sobą nawzajem, z braćmi i siostrami na całym świecie, z papieżem i z Panem Bogiem, który jest naszym Słońcem! Dlatego „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”!

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest