loading

2022.09.18 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

WIERNOŚĆ W DROBIAZGACH

Według definicji wierność to „zdolność do trwania przy wartościach uznanych za własne, która umożliwia dotrzymywanie obietnic”. Dlatego Bóg jest Bogiem wiernym. Obiecał człowiekowi obecność i opiekę i słowa dotrzymuje. Pragnie, żeby człowiek stworzony na Jego obraz również w wierności był do Niego podobny.

 

 

 

 

W dzisiejszej przypowieści Jezus nie zachęca do oszukiwania i manipulacji. Zachęca do wierności Jedynemu Panu. Rządca polecający zmienić rozliczenia dłużników nie okradał właściciela. Zmniejszając dług, rezygnował z tego, o co wcześniej dług zawyżył, żeby nadwyżkę zabrać dla siebie. Był jednak na tyle bystry, by zorientować się, że to zachowanie dotarło do uszu właściciela. Znalazł więc drogę obrony, zrezygnował z odstępstwa przeciwko panu i wrócił do jego zasad i rozliczeń. Wrócił do wierności.

 

 

 

 

Czasem postępujemy według powiedzenia: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. Zamiast wiernie wykonywać to, o co prosi nas Pan Bóg przez przykazania, Ewangelię czy naukę Kościoła, wybieramy tylko to, co nam pasuje. Interpretujemy po swojemu. Tłumaczymy, że „wszyscy tak robią”. Ale nie jest ważne, czy na prywatne sprawy w pracy zmarnujesz 10 minut, czy 3 godziny. Czy tylko raz polubisz albo udostępnisz post obrażający Boga i Kościół, czy zrobisz to 10 razy. Nieważne, czy tylko raz okłamiesz kogoś, czy zrobisz to 20 razy. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.

 

 

 

 

Zdecydowanie nie warto oszukiwać Boga. Lepiej być wiernym.

 

 

 

 

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Bóg w mediach

Święty Paweł pisze w Liście do Tymoteusza, żeby modlitwy i dziękczynienia odprawiane były za wszystkich i wszędzie. Pragnie, aby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Dzisiaj to Pawłowe „wszyscy” i „wszędzie” możliwe jest poprzez zasięg medialny. W każdą trzecią niedzielę września obchodzimy Światowy Dzień Śródków Społecznego Przekazu.

 

 

 

 

Dokładnie 20 lat temu, w 2001 roku, powstała organizacja SIGNIS – Światowe Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej. Obecne jest w ponad 100 krajach i zrzesza katolików zaangażowanych na cyfrowym kontynencie radia, telewizji, filmu, Internetu oraz wszelkich mediów społecznościowych i nowych technologii medialnych.

 

 

 

 

Działalność SIGNIS obejmuje wszystkie dziedziny twórczości audiowizualnej: promocję filmów lub programów telewizyjnych (ma przedstawicieli w jury na ważnych międzynarodowych festiwalach filmowych i telewizyjnych: Cannes, Berlin, Monte Carlo, Wenecja), tworzenie, produkcję i dystrybucję audycji radiowych, programów telewizyjnych i wideo, budowę studiów nadawczych, dostarczanie sprzętu, oferowanie usług internetowych drogą satelitarną, szkolenie profesjonalistów, zachęcanie do korzystania z nowych mediów, promowanie edukacji medialnej itp. Podstawowym celem łączącym wszystkie te działania jest promowanie kultury pokoju i rozwoju człowieka za pośrednictwem mediów.

 

 

 

 

Zapewniając medialną przestrzeń dla dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, SIGNIS stara się ukazywać sprawiedliwe i prawdziwe oblicza różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych.

 

 

 

 

Jezus w swoich czasach do głoszenia Dobrej Nowiny o miłości Ojca i do promowania wartości człowieka mógł używać tylko siły głosu. Dzisiaj tym Bożym głosem są wielorakie media. Módlmy się dzisiaj za dziennikarzy, za ludzi filmu, teatru, radia, telewizji, mediów społecznościowych i innych, aby pracowali rzetelnie na rzecz informacji, pokoju i sprawiedliwości. Niech w każdej, choćby najmniejszej i najkrótszej wiadomości, będą wierni Bogu, który jest Prawdą.

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest