loading

2022.09.25 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

TEN, KTÓREMU BÓG POMAGA

Ubogi Łazarz z przypowieści to nie jest „jakiś człowiek”. Poznajemy jego imię. A imię to znaczy „ten, któremu Bóg pomaga”.

 

 

 

 

Dzisiejsza przypowieść bazuje na obrazach i symbolach. Najpierw brama pałacu, bogacz i ubogi Łazarz. Później płomienie piekielne, otchłań i przepaść.

 

 

 

 

Brama to przejście między dwoma światami, tym na ziemi (świat bogactwa lub biedy) i tym po śmierci (świat cierpienia lub pociechy). Brama kieruje też myśli ku sądowi. To w bramach miast w czasach Jezusa odbywały się sądy. Na sądzie ostatecznym każdy będzie mógł potwierdzić swój wybór, do którego świata chce należeć. To nie Bóg będzie nas sądził. To każdy z nas, kiedy stanie przed Bogiem, zobaczy w prawdzie swoje życie i zobaczy, jaki jest Bóg. To będzie czas decyzji, czy chcę być całą wieczność z Bogiem, czy nie chcę Go znać.

 

 

 

 

Bogacz z przypowieści przez całe życie nie słuchał Mojżesza i Proroków, nie zauważał biedaka, którego mijał w bramie. Ignorując Boże słowo i drugiego człowieka, nie miał wprawy w kierowaniu serca ku Bogu. Tym samym w chwili ostatecznego wyboru nie mógł Go wybrać. To jak w gimnastyce, muzyce, nauce języka obcego czy wielu innych kwestiach. Jeśli brakuje nam praktyki i wykształcenia nawyków, to w chwili próby, stresu i napięcia nie będziemy umieli zareagować właściwie. Im więcej ćwiczeń, tym większa pewność, że w chwili „egzaminu” wykonamy idealne salto, zagramy dobrze najtrudniejszego mazurka czy wypowiemy poprawnie zdanie w języku obcym.

 

 

 

 

Już dzisiaj zacznijmy trening otwarcia na Boga i bliźniego. Jutro może być za późno.

 

 

 

 

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Ty też możesz być aniołem

Aniołowie to Boży posłańcy. Z Bożego polecenia chronią, zwiastują, leczą, towarzyszą… Znamy Aniołów Stróżów, znamy Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Są również tacy „aniołowie”, którzy żyją obok nas całkowicie widzialni. Nasi bliscy i przyjaciele, którzy towarzyszą nam w drodze do nieba, chronią, wspierają. Są również aniołowie misji, bez których działalność misjonarzy nie byłaby możliwa.

 

 

 

 

To wszyscy ci, którym zależy, aby każdy człowiek na ziemi mógł usłyszeć o Jezusie Chrystusie. To ci, którzy wspierają misje i misjonarzy. Przede wszystkim modlitwą. Błogosławiony Paweł Manna mówił, że modlitwa to „środek nad środkami we współpracy misyjnej”. Nie ma większego. Chodzi zarówno o modlitwę za misjonarzy, jak i o modlitwę za tych, którzy jeszcze nie poznali Ewangelii lub poznawszy ją, gdzieś się zagubili, czyli za wszystkich adresatów misji.

 

 

 

 

Zgodnie z nauką Kościoła modlitwa nie jest tylko czymś dodatkowym, rodzajem pewnego zaplecza czy wsparcia dla misji. Jest w pełni współpracą misyjną. Ten, kto modli się za misje, wypełnia swoje chrzcielne powołanie do bycia misjonarzem. Papież Benedykt XV już na początku XX wieku pisał o „trojakiego rodzaju pomocy misjom”: o modlitwie, trosce o nowe powołania i wsparciu materialnym. Nie przypadkowo modlitwę postawił na pierwszym miejscu. To właśnie z woli Benedykta XV powstało Apostolstwo Modlitwy, którego zadaniem do dziś jest nieustanne wsparcie modlitewne papieża oraz misji Kościoła.

 

 

 

 

Pius XI zachęcał wiernych do stałej modlitwy za misjonarzy, podkreślając, że jest to środek pomocy dostępny dla każdego, a jednocześnie niezbędny, bo choćby misjonarze dokładali jak największych starań oraz wykorzystywali wszystkie swoje zdolności i talenty, bez pomocy Bożej niczego nie osiągną. Papież Pius XII prosił dla misji o pomoc modlitewną, materialną oraz o dar z samych siebie w posłudze misyjnej ad gentes.

 

 

 

 

Najmocniej jednak modlitwę jako współpracę misyjną (a nie tylko pomoc) podkreślił Jan Paweł II w 78 punkcie encykliki Redemptoris missio: „Wśród form uczestnictwa [we współpracy misyjnej] pierwsze miejsce zajmuje współpraca duchowa: modlitwa, ofiara, świadectwo życia chrześcijańskiego. Modlitwa powinna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej”.

 

 

 

 

Modlitwa jest rodzajem współpracy w dziele misyjnym i jest niezbędna, by przepowiadanie słowa było skuteczne. Przez swoją modlitwę możesz towarzyszyć misjonarzom oraz braciom i siostrom na krańcach świata. Możesz ich wspierać, ochraniać, prowadzić do Boga. Możesz być ich aniołem.

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest