loading

2022.10.16 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

KLUCZ DO NIEBA

Tak często współczesny człowiek nie docenia wartości modlitwy i nie odczuwa potrzeby jej praktykowania. Sądzi, że sam sobie poradzi i o własnych siłach, po swojemu pokieruje wszystkim, jak chce. Tymczasem jest zupełnie inaczej.

 

 

 

 

Modlitwa stanowi fundamentalny element naszego życia wiarą. Nie trzeba być wielkim teologiem, czy tytanem duchowości, aby dostrzec, iż jej praktykowanie pokazuje, czy człowiek jest wierzący, czy nie. Wytrwała, pokorna i szczerym sercem zanoszona modlitwa ma naprawdę wielką moc.

 

 

 

 

Konieczne jest zrozumienie, iż człowiek o własnych siłach nie jest w stanie wszystkiego zdziałać. Bardzo mocno pokazała nam to, i niestety dalej pokazuje, sytuacja na świecie. Ogarniająca cały świat choroba zmuszająca nas do izolacji i rezygnacji z wielu, tak często podstawowych w naszym życiu spraw czy toczące się na świecie konflikty powinny nam uzmysłowić, iż są sprawy wykraczające poza siły pojedynczej osoby.

 

 

 

 

Dzięki wytrwałej modlitwie, zanoszonej do Boga ufnym sercem, życie człowieka nabiera innego kolorytu. Niepokój w rodzinach zamienia się w zgodę, zatwardziali grzesznicy podejmują trud nawrócenia, chorzy odzyskują zdrowie mimo bezradności lekarzy. Modlitwa otwiera nam bramy Bożych łask.

 

 

 

 

Dlatego tym bardziej powinniśmy na nowo odkryć i docenić jej wartość i moc. Pamiętajmy, iż mimo tak niedawnego przymusu pozostawania w domu czy w obliczu ucieczki przed wojną modlitwa jest dla nas wielkim ratunkiem, i nie zapominajmy, iż zawsze jest ona w zasięgu naszej ręki. Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać!

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

Dzieląc radość, pomagaj!

Pomoc na rzecz misji może przybierać rozmaite formy, zarówno te spektakularne, jak i te pozornie skromne. Nawet najmniejszy dar serca na potrzeby działalności misyjnej ma wielką wartość, a każdy moment jest dobry, aby to wsparcie wyrazić. Jedną z form takiej misyjnej troski jest Misyjny Bukiet.

 

 

 

 

Papieskie Dzieła Misyjne, otoczone pasterską troską Następcy św. Piotra już w 1922 roku, nieustannie przypominają wszystkim ochrzczonym, iż misje dotyczą każdej i każdego z nas. To budzenie misyjnej świadomości w całym Kościele przekłada się na ukazywanie problemów młodych i ubogich wspólnot kościelnych oraz wskazywanie form pomocy.

 

 

 

 

By zapewnić należytą formację młodym ludziom przygotowującym się do życia kapłańskiego i konsekrowanego, odpowiedzialne za powołania w krajach misyjnych Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zabiega o poprawę zarówno warunków edukacji, jak i zamieszkania w seminarium, bądź klasztorze.

 

 

 

 

Jedną z form wsparcia, za pośrednictwem której można włączyć się w pomoc misyjnym seminarzystom, jest Misyjny Bukiet. Akcja ta polega na ofiarowaniu na rzecz misji, a konkretnie na działania Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, drobnej ofiary, którą składają goście zaproszeni na różne uroczystości, takie jak zawarcie małżeństwa, śluby zakonne, święcenia czy rozmaite jubileusze. Oczywiście ta forma wsparcia misji ma charakter dobrowolny, a z samą prośbą o nią zwracają się do zapraszanych gości główni bohaterowie uroczystości, czyli przyszli nowożeńcy, jubilaci, neoprezbiterzy. Dołączają oni do zaproszeń specjalnie przygotowaną przez Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła informację, w której zawarta jest prośba, by zamiast prezentu w formie kwiatów, wspomóc dobrowolnymi ofiarami powołanych do służby Bożej w krajach misyjnych.

 

 

 

 

Mało kto wie, iż na terytoriach misyjnych do kapłaństwa i życia konsekrowanego przygotowuje się prawie 80 tysięcy młodych ludzi. Widać zatem jak na dłoni, iż tamtejsze wspólnoty cieszą się powołaniami, lecz borykają się z problemem, by wszyscy, którzy słyszą Boże wezwanie, mieli warunki, aby rozwijać powołanie, uczyć się i formować. Każdy z nas może zaangażować się w pomoc misyjnym seminarzystom i przy tej okazji, dzieląc radość „bohaterów” uroczystości, wesprzeć misyjnych seminarzystów.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański