loading

2022.10.30 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

BOŻY GMACH

Rocznica poświęcenia własnej świątyni za każdym razem uzmysławia nam, iż Bóg sam pragnie być między swoim ludem. On chce być kimś, kogo człowiek potrzebuje, z kim pragnie przebywać, dzieląc swoje radości i smutki.

 

 

 

 

Świątynia jest szczególnym miejscem nie tylko ze względu na odmienny od reszty budowli styl architektoniczny, lecz nade wszystko dlatego, iż prawdziwie mieszka w niej Bóg. Ponadto jako dom modlitwy staje się dla nas, wierzących, nieodłącznym elementem życia wiarą na co dzień.

 

 

 

 

Apostoł Narodów przypomina nam dziś, tak samo jak niegdyś wspólnocie wierzących w Koryncie, iż my sami jesteśmy Bożą budowlą. Bóg mieszka we wnętrzu człowieka! Koryntianie współcześni św. Pawłowi bardzo często o tym zapominali. Niestety i dziś wielu ludzi zachowuje się podobnie, wykazując brak szacunku wobec innych, ale i wobec samych siebie. Problemy małżeńskie i rodzinne, brak szacunku do rodziców i starszych, przywiązanie do kultury, która manifestuje kult ciała – to wszystko nam o tym mówi. Tymczasem nie wolno nam lekceważyć tej Bożej obecności, czy o niej zapominać, gdyż chrześcijanin to ktoś, kto postępowaniem ukazuje obecność Boga i Jego rolę w swoim życiu.

 

 

 

 

Pan Bóg, znając każdego z nas po imieniu, pragnie być obecny w naszym życiu. Pragnie, byśmy pozwolili Mu w nas zamieszkać. To otwarcie na Boże działanie w naszym życiu daje nam siłę i świadomość, iż Bóg jest między nami, że nas wspiera i troszczy się o nas. To rodzi w nas także postawę szacunku tak wobec Jego Majestatu, jak i wobec siebie będących świątynią Boga.

 

 

 

 

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

Budowane z Różańcem

Dobra Nowina, docierając na coraz to kolejne obszary, rodzi w ludzkich sercach wiarę. Powstające wspólnoty, tak bardzo pragnące cieszyć się swoimi parafialnymi świątyniami, mimo gorliwej wiary nie są w stanie samodzielnie sfinansować ich budowy. Z pomocą przychodzi wielkie dzieło bł. Pauliny Jaricot.

 

 

 

 

Czas XIX-wiecznych przemian społeczno-gospodarczych często kojarzony jest z rozwojem miast, powstawaniem fabryk, ale i z wycieńczającą pracą tych, którzy, szukając lepszego życia, przybywali tłumnie do ośrodków miejskich. I w takim właśnie czasie przyszła na świat Paulina Jaricot, która stała się wymownym symbolem troski ludzi świeckich o misje.

 

 

 

 

Dorastając w atmosferze sprzyjającej próżności, jako siedemnastoletnia dziewczyna postanowiła zmienić swoje życie. Zaczęła zabiegać o to, co wieczne, a w wieku 23 lat powołała do istnienia Dzieło Rozkrzewiania Wiary, by 4 lata później dać początek kolejnemu, którym jest Żywy Różaniec. Te dwa dzieła, ukierunkowane od samego swego początku na pomoc misjom, stały się doprawdy wielkim dobrem na rzecz tejże działalności. Błogosławiona Paulina Jaricot, tworząc Dzieło Rozkrzewiania Wiary, zachęcała, by każdy jego członek wspierał misje cotygodniową, niezwykle skromną ofiarą. Jej pomysł i entuzjazm zostały bardzo dobrze przyjęte i dzięki temu bardzo szybko idea ta została rozpropagowana. Podobnie rzecz miała się z Żywym Różańcem, powstałym jako zadośćuczynienie za bezbożność rewolucji francuskiej oraz jako wielkie modlitewne zaplecze Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

 

 

 

 

W Polsce członkowie Róż Żywego Różańca coraz bardziej uświadamiają sobie, jaki cel przyświecał ich założycielce – bł. Paulinie Jaricot. Dlatego też, mając świadomość, jak ważne jest wspieranie misji, otaczają je swoją codzienną modlitwą i przekazują materialny dar serca. Warto zauważyć, iż Róże Żywego Różańca, uczestnicząc w projekcie „Żywy Różaniec dla Misji”, wspierają misje nie tylko w aspekcie powszechnym, lecz także lokalnym, ponieważ połowa zebranych w tej akcji funduszy przeznaczana jest na diecezjalny projekt misyjny.

 

 

 

 

To dzięki temu wsparciu corocznie udaje się w wymierny sposób pomóc wspólnotom młodym i ubogim, budując w nich kościoły czy kaplice. Wkład Żywego Różańca w misje jest wspaniałym przykładem misyjnej solidarności oraz działalności apostolskiej w świecie.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański