loading

2023.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

STAŃ SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA INNYCH

Dobry plan to połowa sukcesu – brzmi jedno ze znanych powiedzeń. Nowy Rok to doskonała okazja na wytyczenie nowych planów. Każdy z nas ma także jakieś oczekiwania w stosunku do kolejnego roku życia. Zaplanuj więc ten nowy czas!

 

 

 

 

Święta Boża Rodzicielka Maryja wprowadza nas w przeżywanie nowego czasu, nowego roku kalendarzowego. Jawi się on nam dziś jako pusty, niezapisany jeszcze kalendarz, który z czasem będzie się wypełniał poszczególnymi punktami, zapiskami, spotkaniami i różnego rodzaju sprawami. Jak zatem będę przeżywać ten czas? Czy będzie w nim miejsce dla Boga, na przestrzeń dla Niego w grafiku mego dnia, tygodnia i miesiąca?

 

 

 

 

Można przeżywać ten czas jak pasterze z dzisiejszej Ewangelii: w pośpiechu szukali nowo narodzonego Mesjasza. Kiedy Go znaleźli – opowiadali wszystkim o swoim odkryciu i spotkaniu małego Króla Wszechświata, w powrotnej drodze natomiast uwielbiali Boga za to wszystko, co zostało im objawione. Maryja inaczej – przeżywała, rozważała i zachowywała w swym sercu to, co stało się Jej udziałem: stała się Matką Bożego Syna, mojego Odkupiciela i Brata. Stała się także moją Matką, troskliwą i uważną na każdy krok, jaki stawiam, i działanie, jakie podejmuję.

 

 

 

 

Bóg wchodzi w mój czas, o ile otworzę przed Nim moje serce, o ile zaproszę Go, aby to On był przewodnikiem w mojej codzienności. Wystarczy, abyś codziennie zatrzymał się na chwilę i poszukał śladów Jego obecności w twoim życiu. A wtedy z pewnością Bóg okaże nad tobą swoje oblicze i obdarzy swym błogosławieństwem (por. pierwsze czytanie). I staniesz się nim dla innych.

 

 

 

 

ks. Daniel Łuka, paulista

 

Kiedy miłość puka do drzwi

Z kilkoma studentami zaczęłam wieczorami odwiedzać biedne dzielnice miasta, w których gromadzili się „pogrążeni w ciemności” (por. Łk 1, 79) – najubożsi i najbardziej zagubieni młodzi ludzie. (…)

 

 

 

 

Tamtego dnia zaczęłam odczuwać, że bezsilność, jakiej doświadczaliśmy w kontakcie z ubogimi, i ogarniający nas czasami lęk ustępowały miejsca miłości, do tej pory nieznanej, która
nie mogła pochodzić z naszego biednego serca. Tak, w naszym sercu bije inne serce, serce
Jezusa, który miłuje ubogiego i zbawia go, stając się jednością z nim, jednością ze mną. Tak,
Miłosierdzie, które posyła nas do ubogich, jest
miłością silniejszą od śmierci.

 

 

 

 

W głębi tych ciemności, pośród tylu cierpiących twarzy, jaśnieje Najświętsze Oblicze Jezusa, lśniące światłością miłości, której ciemności nie mogą ogarnąć. Boży Żebrak prosi o naszą wiarę, o umiłowanie i uwielbianie Go, aby w nocy tego świata mogły rozlać się obficie: czuła miłość Ojca, pocieszenie Ducha i moc zmartwychwstania, zwyciężające ciemności, zło i śmierć.

Wspólnota Baranka, Kiedy Miłość puka do drzwi.
Opowieści z życia Wspólnoty Baranka, Edycja Świętego Pawła 2022

 

Małe siostry i mali bracia pukają do drzwi domów, prosząc pokornie o chleb. Bardziej jednak pukają do drzwi ludzkich serc, prosząc o miłość dla Jezusa. Stają bezbronni, z pustymi rękami, ale z sercami pełnymi Ewangelii. Między nimi i spotkanymi ludźmi nawiązuje się niezwykła relacja, pełna Bożej miłości i wdzięczności. Książka Kiedy miłość puka do drzwi. Opowieści z życia Wspólnoty Baranka zawiera świadectwa takich spotkań.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański