loading

2023.01.08 – CHRZEST PAŃSKI

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga – pisze św. Grzegorz z Nazjanzu. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – bo jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem (zanurzeniem) – bo grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – bo jest jaśniejącym światłem; szatą – bo zakrywa nasz wstyd; obmyciem – bo oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Jak wielka łaska została nam dana…

 

 

 

 

Grzesznicy – żołnierze, nierządnice, celnicy – przychodzili do proroka Jana Chrzciciela, ponieważ pragnęli „chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Właściwie Jezus nie potrzebował tego chrztu, bo był bez grzechu. Przyjęcie jednak chrztu przez Niego uzmysławia nam dwie rzeczy: Jezus bierze na siebie nasze grzechy i jednocześnie, pozwalając się zanurzyć, zapowiada swoją mękę i swoje zmartwychwstanie. Przy tym znaku gotowości do poniesienia za nas śmierci otwiera się niebo i rozbrzmiewa głos „ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (por. Youcat 87).

 

 

 

 

Przez chrzest człowiek nie rozmywa się w anonimowej boskości, lecz jest utwierdzony w swojej indywidualności. Otrzymać na chrzcie imię oznacza Bóg mnie zna, akceptuje mnie i przyjmuje mnie na zawsze w mojej niemożliwej do pomylenia niepowtarzalności (por. Youcat 201). Chrzest to brama sakramentów. Przez nią wchodzimy w życie wiary i jej praktykowanie.

 

 

 

 

Czy znasz datę swojego chrztu, początku życia z Bogiem? Czy dziękujesz Mu za ten dar, przez który zerwał z ciebie płaszcz grzechu i zanurzył w swoim życiu?

 

 

 

 

Podziękuj dziś Bogu za twój chrzest, za twoich rodziców chrzestnych i za tych, przez których Bóg zasiewał w twym sercu ziarna wiary

 

 

 

 

ks. Daniel Łuka, paulista

Sakrament nowego życia

Chrzest ma moc dawania nowego życia, życia Bożego. W sakramencie chrztu świętego Bóg uznaje nas za swoje dzieci i przemienia nasze życie w historię miłości między nami a Nim. (…)

 

 

 

 

Sakrament chrztu, jak każdy inny sakrament, jest widzialnym znakiem niewidzialnej tajemnicy. W tej tajemnicy człowiek, stając się przybranym Bożym synem na wzór Chrystusa, wchodzi do obiecanego królestwa, które jest życiem wiecznym w Bogu (św. Jan Paweł II).

 

 

 

 

Dziecko wychodzi po chrzcie z mocą Ducha Biuletyn liturgiczny w swym wnętrzu – Ducha, który będzie je bronił, będzie mu pomagał przez całe życie. Dlatego tak ważne jest, by chrzcić, gdy są dziećmi – aby wzrastały z mocą Ducha Świętego (papież Franciszek).

 

 

 

 

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być nacenniejsze.

 

 

 

 

Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;

 

 

 

 

Łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;

 

 

 

 

Chrztem (zanurzeniem) – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;

 

 

 

 

Namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszcza;

 

 

 

 

Oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;

 

 

 

 

Szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;

 

 

 

 

Obmyciem – ponieważ oczyszcza;

 

 

 

 

Pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu).

 

 

 

 

Dziecko jeszcze nie wie, co z niego wyrośnie, ale Pan Jezus to wie, i daje mu łaski, i to obfite łaski, które będą konieczne w życiu, aby mogło lepiej odpowiedzieć na swoje powołanie (bł. Jakub Alberione).

Sakrament nowego życia.
Pamiątka Chrztu Świętego,
Edycja Świętego Pawła 2022.

Jako pamiątkę Chrztu Świętego przygotowaliśmy wyjątkowy album zatytułowany Sakrament nowego życia. Pamiątka Chrztu Świętego, który zawiera cytaty z Pisma Świętego i myśli wielu papieży. Głębokie słowa dotyczące daru chrztu świętego pomogą zrozumieć tajemnicę tego sakramentu i dostrzec bogactwo szczególnych łask płynących z jego przyjęcia. Ten elegancki i gustowny w formie album będzie cenną pamiątką najważniejszego dnia w życiu każdego dziecka. Jest w nim miejsce na życzenia, na wklejenie pamiątkowych zdjęć oraz wpisanie ważnych informacji związanych z tą szczególną uroczystością. Do albumu dołączona jest koperta.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański