loading

2023.01.22 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

RADOŚĆ ZE SPOTKANIA

Niejednokrotnie człowiek bywa pochłonięty sprawami tego świata do tego stopnia, że trudno mu odkryć obecność Chrystusa. Nawet częste wezwania podczas liturgii „Pan z wami” nie wystarczają, by uświadomić, że Pan tu jest. Często przeżywanie Eucharystii bywa tylko powierzchowne i nie sprawia radości.

 

 

 

 

Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje Boga, który przychodzi, aby obdarować wyzwoleniem i radością. Izajasz kieruje słowo do wygnanych ze swojej ziemi. W sytuacji zniewolenia słyszą pociechę, że zajaśnieje im światło i radość wypełni ich życie. Nastąpi koniec ich niewoli.

 

 

 

 

Tym, co zniewala człowieka, jest grzech. Grzech powoduje poczucie wygnania z domu Ojca. W każdym człowieku jest przestrzeń słabości i grzechów, w którą pragnie zaingerować Pan. Bóg właśnie wtedy przychodzi. Bóg wie, jak podnieść na duchu. On przychodzi jako Ten, który jest światłością świata i życiem.

 

 

 

 

Po chrzcie nad Jordanem Jezus przychodzi w okolice Kafarnaum, do Galilei pogan. Przychodzi, aby wzywać do nawrócenia i ogłosić bliskość Bożego królestwa. W ten sposób spełnia się proroctwo Izajasza. Zbawiciel przychodzi do tych, którzy nosili w sobie trudne doświadczenia, by ofiarować nowe życie. Jezus przywraca nas do życia. I nie tylko przywraca, ale i podtrzymuje, dając pokarm, dzięki któremu Boże życie w nas nieustannie trwa. Pokarm, abyśmy nie ustali w drodze.

 

 

 

 

Jezus, obchodząc całą Galileę, leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości. Ci, którzy doświadczyli spotkania z Nim, powracali do domów radośni. Czemu więc my nie jesteśmy radośni? Radość tych, którzy spotkali Jezusa podczas Jego ziemskiego życia, jest tą samą radością, która może zrodzić się w nas.

 

 

 

 

ks. Tomek Gwizdek

Kreatywne rozważanie słowa Bożego

Biblia jest dla chrześcijan źródłem, z którego czerpią wiarę i w którym szukają inspiracji. Trudno mówić o rozwoju duchowym bez codziennego kontaktu z Bożym słowem. Proponujemy zatem kolejne narzędzie przydatne w rozważaniu i odkrywaniu Boga, który w przeróżny sposób przemawia do człowieka (ks. Daniel Łuka SSP, pomysłodawca i koordynator projektu).

 

 

 

 

Bible Journaling może stanowić pomoc w naszej modlitwie. Jest tu tekst Pisma Świętego, które – choć podlega ludzkim uwarunkowaniom ulepszanych tłumaczeń – jest niezmienne w swoim przekazie. Natomiast nasza odpowiedź na słowo Boże stale się rozwija i pogłębia. Zanim w połowie XV w. Johannes Gutenberg wynalazł druk, Pismo Święte było kopiowane ręcznie. W starożytności i średniowieczu cierpliwie przepisywali je skrybowie. (…) Ich praca przypominała, że w rzeczywistości święte księgi są dziełem Bosko-ludzkim (…) Ślad ludzkiej ręki, kształt liter, zdobienia (obrazki zwane miniaturami) czy bordiury (obramowania) przypominały, że Bóg zaprasza człowieka do współtworzenia dialogu miłości.

 

 

 

 

Miniatury (…) ukazywały, jak bardzo człowiek potrzebuje wejść w relację z wydarzeniem biblijnym, przeżywać je wizualnie, a nawet współtworzyć. Dziś, w epoce druku, mediów elektronicznych i wirtualnego świata, ta idea wydaje się odleglejsza. Dlatego wśród wielu edycji Pisma Świętego pojawia się Bible Journaling, zachęcając nas do aktywnego dialogu ze słowem Bożym, do prowadzenia „biblijnego dziennika”.

Nowym Testament i Psalmy. Bible Journaling,
Edycja Świętego Pawła 2022.

W związku z coraz większą popularnością metody Bible Journaling i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników szukających takiego wydania, w którym można by kreatywnie rozważać słowo Boże, Edycja Świętego Pawła przygotowała zupełnie nową, zaskakującą odsłonę Pisma Świętego. Specjalne wydanie Nowego Testamentu i Psalmów z szerszymi marginesami i grubszymi kartkami, na których można notować i… rysować, to zaproszenie do twórczego spotkania z Biblią, do tworzenia własnego biblijnego dziennika.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański