loading

2023.02.12 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

WYBIERAJĄC ŻYCIE

Człowiek zawsze ma możliwość wyboru między dobrem a złem. Dobro i zło są rzeczywistościami tak przeciwstawnymi jak życie i śmierć. Tak więc każdy wybór, nawet najmniejszego dobra, kieruje człowieka ku pełnemu Dobru, podobnie wybór zła kieruje ku coraz większemu Złu.

 

 

 

 

Mając możliwość wyboru, chrześcijanin powinien nieustannie pamiętać, że Bóg pragnie dobrych wyborów. Każdy wybór człowieka jest zawsze wyborem za lub przeciw Bogu i dlatego niesie on ze sobą wieczne konsekwencje.

 

 

 

 

Właściwe wybory winny być oparte o prawdziwe wartości. Często zło jawi się pod pozorem dobra, a dobro, szczególnie gdy jest trudne i wymagające wyrzeczeń, może wydawać się złem. Potrzeba więc obiektywnej hierarchii wartości, którą odnajdujemy w Ewangelii.

 

 

 

 

Chrystus objaśnia odwieczne prawo Boże. Czyni to w taki sposób, że pozwala w nim dostrzec nie zakaz, ale i pozytywną treść. Nie chodzi tylko o to, aby nie zabijać, ale by odpowiednio traktować bliźniego. Nie chodzi tylko o to, aby nie cudzołożyć, ale by odpowiednio patrzeć na sprawy ciała. Nie chodzi tylko o to, by nie przysięgać fałszywie, ale by żyć prawdą. Chrystus ukazuje głęboką prawdę o człowieku i jego wyborach. Dobro i zło są czymś wewnętrznym i głęboko zakorzenionym w człowieku, w jego myślach, pragnieniach, motywacjach. One decydują o wartości człowieka. Zewnętrzny czyn jest tylko objawieniem tego, co tkwi wewnątrz człowieka, jest owocem, po którym poznaje się drzewo dobre i złe.

 

 

 

 

ks. Tomek Gwizdek

Rewolucja zaczyna się od człowieka

Istnieje (…) jeszcze [inna] metoda reformowania świata. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że reforma zaczyna się od człowieka.

 

 

 

 

Zakłada, że jego natura faktycznie musi się dostosować – ale do planu większego od tego, który narzuca jakaś tymczasowa teoria, ustrój, instytucja czy światowa strategia. Ta metoda (…) [wzywa] do rewolucji przeciwko złu, które czai się wewnątrz człowieka; przeciwko jego dumie, egoizmowi, samolubstwu, zawiści i zachłanności.

 

 

 

 

Nie to jest najważniejsze, jak człowiek zarządza swoją własnością, lecz to, jak zarządza samym sobą. (…)

 

 

 

 

Człowiek nieustannie obarcza winą za swoje kłopoty wszystko poza sobą, a tak naprawdę to w nim samym leży wina. Zrzucanie winy za nasze trudności na coś innego nie przynosi żadnego rozwiązania i nigdy nie przyniesie, ponieważ źródłem problemów tego świata jest człowiek.

Fulton J. Sheen,
Droga do szczęścia,
Edycja Świętego Pawła 2021.

Książka abpa Fultona Sheena Droga do szczęścia jest inspirującym przewodnikiem, ukazującym drogę do pokoju, nadziei i zadowolenia z życia. To Ewangelia miłości przekazana w prosty i praktyczny sposób. Pomaga uporządkować swoje życie, przywrócić własną godność, szacunek, uczy podążać najlepszą drogą do osiągnięcia celu życia, które kończy się zbawieniem.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański