loading

2023.04.02 – NIEDZIELA PALMOWA

BRAMA PASCHALNA

Jakże powszechnie dostępne stało się przemieszczanie i podróżowanie drogą lotniczą. Pamiętam pierwsze loty samolotem wiele lat temu. Początki były nieco stresujące. Trzeba było przejść wszystkie procedury związane z lotem, a potem jeszcze poszukiwanie właściwej bramki do wylotu. Często zdarzała się zmiana bramki rejsowej, więc trzeba było w pośpiechu szukać tej właściwej.

 

 

 

 

Pan Jezus dzisiaj w sposób uroczysty wkracza do Jerozolimy. Przechodzi przez bramę paschalną, która prowadzi przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nie potrzeba już poszukiwać nerwowo tej właściwej bramy i drogi, bo wyznaczył ją sam Jezus. Ta brama jest jedyna i niezmienna. Jest to brama paschalna, przejścia z życia ziemskiego do życia wiecznego.

 

 

 

 

Dlaczego ma dokonać się przez cierpienie i śmierć? Odpowiedź po ludzku jest trudna, ale w świetle wiary nabiera pełnego znaczenia i wyjaśnienia. Z jednej strony cierpienie i śmierć są zapłatą za zło, konsekwencją grzechu, który prowadzi do śmierci. Z drugiej cierpienie oczyszcza z pychy i egoizmu, a śmierć ofiarowana za innych jest wyrazem największej miłości. To niezwykle trudna lekcja, ale wyraża prawdę zbawczą

 

 

 

 

Prośmy Jezusa dzisiaj o umocnienie w nas łaski wiary do lepszego zrozumienia tajemnic naszego odkupienia. Prośmy o szczerą miłość, abyśmy nie marnowali owoców męki i śmierci Syna Bożego, która przynosi nam zbawienie.

 

 

 

 

ks. Leszek Rasztawicki

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański