loading

2023.04.09 – WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

WIGILIA PASCHALNA

Bardzo uroczysta i rozbudowana liturgia Wigilii Paschalnej, z licznymi czytaniami, odwołującymi się do różnych okresów historii zbawienia, uświadamia nam, że znajdujemy się właśnie w samym centrum tejże historii, w jej szczytowym momencie, gdzie pozorna klęska Niewinnego staje się zwycięstwem Zmartwychwstałego i zaczyna się nowa era w historii całej ludzkości.

 

 

 

 

Ludzkie dzieje znają takie przypadki, gdy porażka przekuwana jest na sukces, ale nigdy nie ma to wymiaru absolutnego, a tylko doczesny, przemijający, lokalny i często indywidualny.

 

 

 

 

Wydarzenie Jezusa Chrystusa jest natomiast wyjątkowe i jedyne, dotyczy bowiem czegoś, co w ludzkim doświadczeniu jest nieodwracalne i dotyczy wszystkich ludzi, ciebie i mnie, za których On ofiarował swoje życie, przeżywając swoją ziemską historię tak, jak w zamiarach Bożych powinien ją przeżywać każdy człowiek, w wierności Bogu, stając się darem Jego miłości dla świata, miłości, która się ofiaruje, nie dbając o cenę, jaką przyjedzie zapłacić.

 

 

 

 

Z tej ofiary Syna Bożego rodzi się nowe życie dla nas, życie dzieci Bożych, dla których odtąd śmierć staje się jedynie przejściem i bramą do pełni życia i zmartwychwstania w ciele chwalebnym na końcu czasów, pod warunkiem, że zgodzimy się przyjąć ten dar Bożej łaski i przeżywać naszą doczesną egzystencję na wzór Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca przedwiecznego, przez Ducha Świętego, który w nas przez chrzest święty zamieszkał.

 

 

 

 

ks. Witold Wiśniowski, paulista

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański