loading

2023.05.28 – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

OBDAROWANI

Urodziny to dzień szczególny dla człowieka. Co roku wspominamy ten dzień, dzieląc radość z rodziną i przyjaciółmi. To dzień wdzięczności, a także wspomnień. Jednocześnie jest to dzień, w którym spodziewamy się prezentów.

 

 

 

 

Dzień Zesłania Ducha Świętego to dzień urodzin. Wtedy narodził się Kościół. To dzień radości i jednocześnie dzień wielkiego obdarowania. Tu jednak słodki Gość duszy sam jednocześnie staje się Darem.

 

 

 

 

Naród wybrany Starego Przymierza wspomina dzień Pięćdziesiątnicy jako dzień nadania Prawa. Było ono spisane na kamiennych tablicach. Dziś ważniejszym miejscem spisania Prawa niż kamienne tablice jest serce człowieka. W sercach ludzi Bóg zapisuje przykazanie miłości. Ci, którzy żyją tym przykazaniem, tworzą Kościół i stają się znakiem dla innych. To są owe cuda, które Bóg działał w początkach Kościoła.

 

 

 

 

Biada nam jednak, gdybyśmy myśleli, że sami możemy zrealizować przykazanie miłości. Tylko ten Dar Boga, którym jest Duch Święty, może z nas uczynić wspólnotę potrafiącą być dla innych znakiem miłości samego Boga. Tak powstał Kościół – wspólnota, która zadziwiała i wciąż zadziwia. Kiedy brakuje miłości, to Chrystus znowu posyła Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów.

 

 

 

 

Bóg dziś zaprasza nas do odkrycia Kościoła jako Matki. W tym dniu jednak nie tylko każdy z nas jest obdarowany. Jesteśmy obdarowani nawzajem. Tak rodzi się Kościół i w taki sposób przeżywa kolejne urodziny. Czy potrafię się uradować obdarowaniem innych w Kościele, a jednocześnie czy potrafię się stać darem dla innych?

 

 

 

 

ks. Adam Polak

„Biblia młodego detektywa” zawiera 14 najpopularniejszych historii ze Starego Testamentu i 14 z Nowego Testamentu. Na początku każdego rozdziału znajduje się minikomiks z zabawnymi dialogami, który wprowadza czytelników w tematykę tekstu biblijnego. Obok opowieści biblijnej, napisanej przystępnym językiem, znajduje się fragment oryginalnego tekstu, aby przyzwyczajać najmłodszych do lektury Pisma Świętego. Na marginesach książki młodzi detektywi Zosia i Tomek wyjaśniają najważniejsze trudne słowa, a także wskazują inne fragmenty biblijne, związane z czytanym tekstem. Ponadto na końcu każdego rozdziału znajdują się strony informacyjne z interesującymi wiadomościami i pięknymi ilustracjami. Lektura Biblii młodego detektywa jest jak wielkie śledztwo! To idealny prezent na Pierwszą Komunię Świętą.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański