loading

2023.07.30 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

ZAGRAĆ „VA BANQUE”

Z wiarą jest jak ze skokiem w nieznane. Póki stoję na krawędzi i obserwuję cel, widać niewiele, pojedyncze kształty otoczone mgłą. Gdy jednak zdecyduję się na skok, wszystko zaczyna nabierać tempa i staje się wyraźniejsze, bliższe. Zanim jednak zrobię decydujący krok, muszę mieć nadzieję, że będzie warto.

 

 

 

 

Do obrazów królestwa niebieskiego, które znamy z poprzedniej niedzieli, dziś Jezus w Ewangelii dołącza kolejne: skarb, perła i sieć. Zestawiając ze sobą wszystkie te porównania, można dostać zawrotu głowy, bo każdy z nich mówi właściwie o czymś innym. Ziarno z zeszłego tygodnia o rozwoju, skarb o ukryciu i wartości, perła o tym, że warto królestwu poświęcić wszystko, a sieć to obraz uniwersalności panowania Chrystusa.

 

 

 

 

Malowanie słowem, zaskakujące porównania to coś, czym kocha posługiwać się Jezus. Jego przypowieści są bliskie człowiekowi, nawiązują do codzienności, zwyczajnego życia. Przedstawiają jednak inną rzeczywistość, którą nie zawsze da się oddać słowami, można ją natomiast przybliżyć jakimś obrazem.

 

 

 

 

Poznawanie Boga, życie w bliskości z Nim to przygoda, która nie ma końca i u każdego ma inny przebieg. Początek natomiast jest zawsze ten sam – skok w przepaść, zgoda na to, co niezrozumiałe i niejasne z ufnością, że Ten, który woła, chwyci mnie za rękę i poprowadzi w głębię swojej miłości.

 

 

 

 

Bóg chce nas zaprosić do spojrzenia na świat i siebie z Jego perspektywy, jedynej właściwej. Potrzebuje jednak naszej ufności, podjęcia ryzyka, że tylko On jest naszym ostatecznym sensem i życiem. Wtedy to, co przemijające i marne, stanie się narzędziem w zdobywaniu tego, co wieczne – miłości.

 

 

 

 

ks. Krzysztof Dzikowski

Wpływ kryzysu na wzrastanie

 

 

 

 

Czasem wydaje nam się, że do chrześcijańskich ideałów: miłości, pokoju i braterstwa można dążyć spokojnie i bez zakłóceń. A potem nastaje czas, kiedy doświadczamy duchowych trudności i zawirowań.

 

 

 

 

Wbrew pozorom kryzys duchowy jest nam potrzebny, aby bardziej zbliżyć się do Boga. Nie powinniśmy się go obawiać, ale poznać i dobrze przeżyć. Jak taki kryzys przebiega? Jak się do niego przygotować? Jak go doświadczać?

 

 

 

 

Paweł Koza, opierając się na światowych odkryciach z dziedziny duchowości i własnych badaniach, przekonuje, że kryzys duchowy prowadzi do jeszcze bliższej relacji z Bogiem. Wyznaczają go trzy fundamentalne doświadczenia: Światło, Nieskończoność i Miłość.

Od Światła do Miłości

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański