loading

2023.08.15 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

KONTEMPLACJA PROWADZI DO NIEBA

Modlitwa może być dla nas dużym wyzwaniem. Dziś można łatwo znaleźć jakąś alternatywę dla modlitwy. Łatwo nam zastępować ją serialem, komputerem czy spotkaniami towarzyskimi. Jednak to właśnie przez modlitwę Maryja wzrastała w wierze, a ostatecznie osiągnęła chwałę nieba.

 

 

 

 

W Ewangelii Maryja modli się słowami, które stały się chrześcijańskim hymnem zwanym Magnificat. Odpowiedzią Maryi na to, jak Bóg działa w Jej życiu, jest pieśń uwielbienia Boga. Święty Łukasz ukazuje Ją jako uczennicę, która wzrasta w wierze. Są opisane chwile, gdy „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19), chwile, w których kontempluje słowo Boże, mogące wskazywać na to, że Maryja prowadziła głębokie życie modlitewne.

 

 

 

 

W pierwszym czytaniu słyszymy o Niewieście znajdującej się w niebie. Nieprzypadkowo w tym opisie obok Niej znajduje się Arka Przymierza. Arka Przymierza była dla Żydów znakiem Bożej obecności. W Maryi, którą nazywamy Arką Przymierza, realizowane jest to, czego Arka była obrazem. W Maryi, przez niepokalane poczęcie, rzeczywiście zamieszkał Bóg. Jednak Bóg zamieszkał w Niej, ponieważ duchowo była do tego gotowa przez swój czas modlitwy.

 

 

 

 

Drugie czytanie przeciwstawia sobie postacie Adama i Chrystusa. Podobnie można przeciwstawić sobie postacie Ewy i Maryi. Ewa to kobieta upadła i nieposłuszna. Za to Maryja to kobieta, która pozwoliła Bogu, aby Ją swoją mocą przemieniał na wzór Chrystusa. Maryja należy do Chrystusa, dlatego została wzięta do nieba.

 

 

 

 

W kolekcie będziemy prosić, „abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w chwale [Maryi], Matki Jezusa”. By wznieść się do nieba, nie ma innej drogi niż ta, którą wybrała Maryja – przez kontemplację i modlitwę nadającym sens codziennej pracy i obowiązkom.

 

 

 

 

ks. Krzysztof Wołoszyn

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest