loading

2023.08.20 – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

KLUCZ DO SUKCESU

Zapewne często zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zbliżyć się do Boga za życia oraz przebywać z Nim po śmierci. Nie chodzi oczywiście o zasługiwanie własnym zachowaniem na miłość Boga, ale o spełnianie wymogów miłości – o zdolność do przebywania blisko Boga.

 

 

 

 

Teksty biblijne dzisiejszej niedzieli mówią nam o konkretnych postawach, które osobie wierzącej mają pomóc zbliżyć się do Boga. Pierwsze czytanie zwraca nam uwagę na przestrzeganie prawa, czyli przykazań Bożych. Oczywiście należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o niewolnicze przestrzeganie prawa, gdyż to prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Bóg daje człowiekowi przykazania, aby ten mógł iść prostą drogą do nieba i osiągnąć zbawienie. Bóg czyni to wszystko z miłości. Człowiek natomiast może odpowiedzieć tym samym, mianowicie miłością. Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest właśnie miłość: Boga, bliźniego i samego siebie.

 

 

 

 

Uzdrowienie z dzisiejszej Ewangelii było możliwe ze względu na wiarę kobiety. To właśnie wielkość jej wiary podkreślił Chrystus. W wydarzeniu z dzisiejszej Ewangelii nie mogłoby dojść do żadnego cudu, gdyby kobieta nie uwierzyła. My również w dzisiejszym świecie potrzebujemy wiary. Pośród tylu codziennych ofert złudnego szczęścia mamy tylko jednego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Jedynie On jest w stanie uzdrowić człowieka z każdej choroby oraz przełamać barierę śmierci i zaoferować życie wieczne.

 

 

 

 

Zaufajmy Bogu, dążmy do przestrzegania przykazań i starajmy się żyć wiarą na co dzień.

 

 

 

 

ks. Wojciech Wrąbel

Zwyczajne święte kobiety

Czy zwyczajna, a zarazem niezwykła świętość może zadziwiać i inspirować?
Kto ma prawo do świętości?
Jak można ją osiągnąć?

 

 

 

 

Książka „Zwyczajne święte kobiety” przedstawia historie dziesięciu wyjątkowych, świętych kobiet, Polek, które w swojej zwykłości podjęły niezwykle inspirującą, odważną drogę. Niektóre z nich, pod wpływem konieczności wyboru, dokonały bohaterskich czynów. Pochodziły z różnych środowisk, z dużych miast i wiosek, z bogatych i bardzo skromnych rodzin, miały różne ambicje i plany.

 

 

 

 

Ich niezwykłość polegała na tym, że uczciwie wykonywały zwykłe życiowe obowiązki i zawsze stawiały Boga na pierwszym miejscu. Ich bohaterskość nie wynikała z pragnienia chwały czy sławy, ale z życia pełnego zaufania Bogu i miłości do drugiego człowieka.

 

 

 

 

To inni ludzie, którzy je znali, mogli ocenić ich drogę jako stopniowe, codzienne zanurzanie w świętości. Czyż do tego samego nie jest zdolny i powołany każdy z nas?

Poznaj historię: Karoliny Kózkówny, Marianny Biernackiej, Stanisławy Leszczyńskiej, Cecylii Grabosch, Natalii Tułasiewicz, Hanny Chrzanowskiej, Wiktorii Ulmy, Anny Jenke, Jadwigi Zamoyskiej i Janiny Woynarowskiej.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański