loading

2023.09.03 – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

BOŻA OFERTA

Bóg pokonał grzech, śmierć, zło i Szatana. Dzięki temu zaoferował człowiekowi coś bardzo cennego. Każda osoba posiada jednak wolną wolę, więc może z tej Bożej oferty skorzystać lub ją odrzucić.

 

 

 

 

Śmierć Jezusa na krzyżu przyniosła człowiekowi największy dar, jaki ten kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Każda osoba ludzka – bez wyjątku – jest przez Boga zaproszona do zbawienia. Bóg tak ukochał człowieka, że sam przyjął ludzkie ciało, a następnie wydał się za nas na śmierć. I właśnie do tego przez całe swoje życie dążył Chrystus – do wyzwolenia człowieka od grzechu przez krzyż. Przeczytać możemy o tym w dzisiejszej Ewangelii.

 

 

 

 

Bóg wyszedł do człowieka z ofertą życia wiecznego. Każdemu, bez wyjątku, tę ofertę przedstawił. To ostatecznie my sami decydujemy, czy ją przyjmiemy. Wybierać możemy w wolności. Bóg do niczego nie zmusza. Aby tę Bożą ofertę przyjąć, człowiek ma wyrazić tę chęć przez miłość, która przecież wyraża się w czynach. Jak to uczynić?

 

 

 

 

Drugie czytanie i Ewangelia zachęcają nas do troski o naszą duszę. Życie na ziemi nie polega jedynie na dowartościowywaniu cielesności. Jest w nas głębszy wymiar – wymiar duchowy. Dbanie o naszą duszę wyrażamy przede wszystkim przez przebywanie przy Bogu. Chrystus pokazał nam, jak mamy stawać się zdolnymi do przyjęcia tej oferty zbawienia. Możemy korzystać z sakramentów świętych, przestrzegać przykazań, rozwijać się przez modlitwę, czytać Pismo Święte, spełniać dobre uczynki, dawać świadectwo o Bogu całym naszym życiem. Możliwości jest wiele. Ale to ostatecznie do nas należy decyzja, czy wejdziemy na tę Bożą drogę do zbawienia.

 

 

 

 

ks. Wojciech Wrąbel

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest