loading

2023.09.24 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

MIŁOSIERDZIE
KOCHAJĄCEGO BOGA

Sposób, w jaki Bóg patrzy na nas, może zupełnie odbiegać od naszych ludzkich wyobrażeń. Dlatego nie zawsze to, o co prosimy, możemy otrzymać w takim czasie albo w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali.

 

 

 

 

Przypowieść o robotnikach w winnicy to opowieść o Bożym miłosierdziu i o ludzkiej pokorze. Gospodarz umawiał się z każdą grupą pracowników z osobna i według takich kryteriów, jakie uważał za właściwe. Podobnie Bóg „umawia się” z każdym z nas w chwili naszego chrztu. Przyjmuje nas jako swoje umiłowane dziecko. I nawet jeśli kiedyś to dziecko pobłądzi, On – kochający Ojciec, wciąż będzie na nie czekał i z miłością je przygarnie. Miłość nie ma ograniczeń czasowych. Do Ojca można powrócić w każdej chwili. Nie ma tutaj znaczenia to, czy było się poza ojcowizną tydzień, miesiąc, czy nawet kilka lat. Ważne jest pragnienie powrotu i podjęta decyzja o zmianie życia. Ojciec w swoim miłosierdziu przyjmie powracające dziecko z otwartymi ramionami i posadzi je obok innych dzieci, które także kocha.

 

 

 

 

Przypowieść o robotnikach w winnicy to także przypowieść o pokorze. Byłeś dobry całe życie, nie uważaj za niesprawiedliwe tego, że ten, który powrócił po latach włóczęgi, został przez Boga przyjęty z miłością. Przyjmij to z pokorą i ciesz się tym, że nie tylko ty sam jesteś sprawiedliwy, ale może nim być także drugi człowiek. Nie patrz krzywym okiem na to, że Bóg okazał komuś miłosierdzie, a raczej współuczestnicz w jego szczęściu.

 

 

 

 

Dziś Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W kontekście Ewangelii, którą dziś słyszymy, pamiętajmy o tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę. Starajmy się przyjąć te osoby z życzliwością i w duchu chrześcijańskiej solidarności, kiedy jest to potrzebne, wyciągnijmy do nich braterską dłoń.

 

 

 

 

ks. Mariusz Krawiec, paulista

Miłosierdzie Wcielone.
Lectio divina z Siostrą Faustyną

Kiedy zakończyła godzinę świętą, poszła do swojej celi.

 

 

 

 

Wtem otrzymała kolejne poznanie. Poznała w duszy, jak bardzo jest obrażany Bóg przez pewną osobę bliską jej sercu. Na widok tego boleść tak bardzo przeszyła jej duszę, że rzuciła się w proch przed Jezusem i jak żebrak błagała o miłosierdzie dla tej osoby. Przeżycie było dla Faustyny tak dojmujące, że przez dwie godziny płakała, modliła się i biczowała, aby przeszkodzić działać grzechowi w duszy wspomnianej osoby. W pewnym momencie poznała, że miłosierdzie Boże ogarnęło tę biedną duszę. Poznała dobrowolnie na własnej skórze, „jak wiele kosztuje jeden, jedyny grzech” (Dz. 685).

„Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą
Faustyną”
to książka dla tych, którzy pragną przeżyć wyjątkowe rekolekcje. Zaproszenie na drogę, którą Jezus prowadził Faustynę: od słuchania i trudności w posłuszeństwie Słowu (lectio) do konfrontowania się ze Słowem (meditatio), przez modlitwę wydobywającą się z wnętrza (oratio) aż po dar nowego spojrzenia na wszystko oczami Boga miłosierdzia (contemplatio). To publikacja, która pomaga odkrywać miłość Boga i uczy kochać tak, jak kocha Bóg. Autor, ks. Krzysztof Wons – znany rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor wielu książek zachęcających do podjęcia praktyki lectio divina, pogłębienia wiary i rozwoju życia duchowego – zaprasza nas do pójścia pewnym szlakiem, na którym sam poznawał różne oblicza miłosiernego Boga.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest