loading

2023.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

JEZUS – WYRAŻA WIĘCEJ NIŻ MILIONY SŁÓW…

Na świecie żyje około ośmiu miliardów ludzi, którzy porozumiewają się za pomocą około siedmiu tysięcy języków. Dzielą nas miliony kilometrów, kultura, światopogląd, religia, prawa i obowiązki i pewnie wiele innych rzeczy. Jedno jednak mamy wspólne – życie.

 

 

 

 

Przesiąknięta do najmniejszej literki symboliką Ewangelia według Świętego Jana otwiera szerokie pole interpretacyjne. To bardzo zastanawiające, dlaczego tak bardzo szczęśliwy dla ludzkości fakt Bożego Narodzenia został przez św. Jana w ten sposób zaszyfrowany. Co Apostoł chciał przez to powiedzieć? Dlaczego zamiast świętego imienia Jezus pada greckie Logos? Może dlatego, że już samo imię Jezus może uczynić bardzo wiele.

 

 

 

 

Przeczuwał to prorok Izajasz, który we fragmencie zawartym w pierwszym czytaniu mówi o mocy dźwięku – głosu. Niech Logos napełni radością i śpiewem całą ziemię, bo to dzięki Niemu mamy życie. W Liście do Hebrajczyków znajdziemy z kolei zapis, że wielu próbowało być słowem Boga dla ludzi, ale tylko Jezus stał się tym Logosem, który ma taką moc, by zbawić świat.

 

 

 

 

Jeśli więc nawet sam Bóg wypowiada imię Jezusa i zapisuje je wyraźnie na kartach historii, to musi Mu na nas bardzo zależeć. Stał się taki jak my, by pokazać nam drogę do życia wiecznego. Szanujmy więc życie, bo sam Bóg nam je dał, ale i sam też je przeżył. A jeśli już nie mamy siły, uwierzmy w to, że Jego święte imię ma moc wyciągnąć nas z największych trudności i wołajmy: Jezus…

 

 

 

 

ks. Karol Iwańczak

 

Cisza tej nocy
zasiadła na tronie,
Maleńkie Życie
nawiedziło ziemię.
Wtulony w objęcia
nagle usłyszałeś
bicie ludzkiego serca.
Całe Twoje ciało
poruszyło się zdziwione:
tylko serce człowieka
nie przerywa ciszy,
milczenie w rytmie serca
jest głębią prawdziwą.

Szczęśliwy
spojrzałeś na gwiazdy.
Jedne migotały,
inne jakby z zazdrości
spadały na ziemię.
Tajemnic chroniło
najgłębsze milczenie,
nawet wiatr umilkł
jak usta nieśmiałe.

Roman Mleczko
Dziecię, które szuka Twojego serca
Edycja Świętego Pawła 2022

 

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański