loading

2023.12.31 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

DOCZEKAĆ OBIETNICY

Człowiek jest kimś niepowtarzalnym i jedynym. Jest cudem, który odkrywa się każdego dnia.

 

 

 

 

Dzisiejsze słowo Boże kieruje wzrok na rodzinę. Na świecie są miliony rodzin, każda jest inna; ma różną liczbę członków, inne nazwisko, inny
wiek itd. Jednak jest jedno, co je łączy – miłość. Czy rodzina Pana Jezusa, o której dzisiaj czytamy w Ewangelii, była wyjątkowa i niepowtarzalna?

 

 

 

 

Rodzina z Nazaretu nie miała łatwo, od narodzin Jezusa nie mieli gdzie się podziać. Rodzice Syna Bożego musieli sobie poradzić z sytuacjami, które były dla nich zaskoczeniem. Jak zatem zachowali się Józef i Maryja wobec tego wszystkiego? Znaczącą rolę odegrały miłość i ufność Bogu. Czerpali od Niego siłę i dlatego są dla wszystkich wzorem.

 

 

 

 

W dzisiejszej kolekcie modlimy się: „w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty”. Zatem, czy ważne są miłość, nadzieja i wiara? Owszem, a przykładem realizacji tych cnót są bohaterowie czytanej dziś Ewangelii: Symeon i Anna.

 

 

 

 

Symeon, który z natchnienia Ducha przyszedł do świątyni, kochał Pana Boga, miał nadzieję, że dzisiaj ujrzy Mesjasza Pańskiego, a nade wszystko wierzył, że Pan Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy, i dotrzymał, bo Symeon ujrzał Zbawiciela. Również prorokini Anna sławiła Boga i opowiadała o Nim wszystkim. Oboje zawierzyli Bogu.

 

 

 

 

Jakie zatem są nasze wiara i ufność Bogu? Rodzina z Nazaretu jest wzorem dla współczesnych rodzin, pokazuj, jak budować wspólnotę. Nie zawsze jest łatwo w życiu, ale z Bogiem wszystko nabiera kolorów. Jednak warto pamiętać, że chrześcijanie należą również do rodziny, która gromadzi nas na Eucharystii. Tam spotykamy się jako wspólnota, a nie ma piękniejszego widoku, gdy rodziny gromadzą się na Mszy świętej. Bo każda rodzina jest Kościołem domowym, gdzie człowiek wzrasta każdego dnia.

 

 

 

 

ks. Sebastian Woźniak

Komunikacja w rodzinie

Słowa, które nas ranią, to często efekt tego, co nazywamy nieporozumieniem. (…)

 

 

 

 

Każdy z nas ma całą listę utrapień związanych z życiem rodzinnym. Podejrzenia kłębią się w głowie, podkopują relacje, a jeśli do tego dojdzie wielkie zmęczenie, nieszczęście gotowe! Tymczasem rodzinne nieporozumienia są wręcz opatrznościową okazją, żeby się uczyć porozumiewania, cierpliwego wysłuchiwania rozmówcy, powstrzymywania złości i poszukiwania wspólnej prawdy. Życie rodzinne uczy nas tolerancji i okazywania miłosierdzia w naszych wzajemnych stosunkach. Dobrze wiemy, że miłość w rodzinie jest o wiele potężniejsza niż te wszystkie wojenki. Jakby nie były burzliwe, nasze kłótnie zawsze się kończą w objęciach. Wśród swoich mamy prawo się pomylić i być sobą, nie ryzykując odrzucenia.

Joël Pralong
Rodzina (Nie)idealna. O akceptacji tego, co trudne
Edycja Świętego Pawła 2022

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański