loading

2024.02.18 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

RADOŚĆ W SŁUŻENIU

Dlaczego część aniołów powiedziała Bogu „Nie!”, zaprzeczając swojemu powołaniu, jakim jest służba Bogu i człowiekowi? Dlaczego istoty stworzone jako dobre, same uczyniły siebie złymi? Pozostanie to w dużej mierze tajemnicą, którą zna tylko Bóg

 

 

 

 

Biblia w żadnym miejscu nie wypowiada się definitywnie o przyczynie buntu aniołów. Ta kwestia jednak nurtowała chrześcijan od zawsze. Powstało na ten temat kilka hipotez teologicznych. Jedną z nich, wpisującą się doskonale w dzisiejszą Ewangelię jest ta, że pierwszy z aniołów i ich przywódca, Lucyfer, w pewnym momencie powiedział Bogu „Non serviam”, czyli „Nie będę służyć” – grzesząc pychą.

 

 

 

 

Zwrot „non serviam” (po hebrajsku lo eebod) pochodzi z Księgi Jeremiasza. Wypowiadają go Żydzi, którzy odmawiają oddawania czci Bogu. Jednak to zdanie funkcjonuje w tradycji również jako określenie buntu szatańskiego. Brak postawy służebnej nie jest więc rzeczą błahą. Bardzo często bagatelizujemy grzech pychy sądząc, że czymś o wiele poważniejszym, cięższym w wymiarze moralnym jest nieczystość czy gniew. Pycha jest bardzo subtelna, ukrywa się, stwarza pozory dobra. Subtelnie działa również Szatan kusząc Jezusa do… wydawałoby się, nic nieznaczących zewnętrznych gestów uległości i poddaństwa. Nie lekceważmy pychy, przeciwnie, rozwijajmy w sobie cnotę służenia z pokorą, pamiętając słowa Jezusa: „Syn Człowieczy, nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20, 28).

 

 

 

 

ks. Leszek Rasztawicki

Refleksje na dziś pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest