loading

2024.03.10 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

DARMOWA MIŁOŚĆ

Wielki Post jest czasem odkrywania piękna i mocy sakramentu chrztu świętego. Chrzest to największy skarb i dar, jaki otrzymaliśmy od zmartwychwstałego Chrystusa. Zatem, aby z wiarą i nadzieją stanąć pod krzyżem w Wielki Piątek, a w niedzielę Wielkanocy naprawdę zobaczyć, że grób Zbawiciela jest pusty, konieczne jest, abyśmy odkryli piękno i moc naszego chrztu. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i doświadczyliśmy prawdziwej mocy Bożej miłości.

 

 

 

 

Dzisiejsze słowo Boże przypomina, że miłość Boża jest darmowa i niczym niezasłużona. Pierwsze czytanie to fragment trudnej historii starotestamentalnego Izraela. Izraelici grzeszyli i wielokrotnie byli nieposłuszni Bogu, lecz równocześnie dobrze wiedzieli, że w dziejach ich narodu Pan, Bóg Izraela, był zawsze obecny, a Jego działanie rozpoznawali w swojej własnej historii. Szczególnie w najtrudniejszych momentach, takich jak niewola i zniszczenie świątyni, dostrzegali działanie Boga, który zawsze dawał im szansę na nawrócenie i zmianę, upewniając ich przez to o swojej miłości. Doskonale rozumiał to Nikodem z Ewangelii, którego całkowicie zmieniło jedno nocne spotkanie z Jezusem. Wtedy odkrył, że w jego historię pragnie wejść Bóg ze swoją miłością, która jest całkowicie darmowa. On zaś wcale nie musi, a nawet nie jest w stanie na nią zasłużyć. Może na nią jedynie odpowiedzieć przez wiarę. Nikodem rzeczywiście uwierzył w Bożą miłość i później stał się jednym z niewielu, którzy dotrwali przy Jezusie aż do krzyża (por. J 19, 39). Doświadczenie św. Pawła było bardzo podobne. Dotknęła go i przemieniła darmowa miłość Boga, dlatego nie mógł nie dzielić się nią z wszystkimi (por. Ef 2, 4-10). Bóg również dzisiaj mówi do nas przez wydarzenia i fakty z naszego życia. Również dzisiaj upewnia nas o swojej miłości, która nie ma granic. Czy potrafię Go usłyszeć i dostrzec w moim życiu?

 

 

 

 

ks. Tomasz Bać

Refleksje na dziś pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest