loading

2024.03.17 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

OBUMRZEĆ, BY ŻYĆ BARDZIEJ

Żeby człowiek mógł żyć, musi jeść. Żeby mieć pokarm, umrzeć musi jakieś zwierzę lub roślina. Tak skonstruowana jest przyroda. Na martwych drzewach w puszczy wyrastają młode siewki. Gdyby stare nie umarło, młode nie miałoby światła do życia.

 

 

 

 

Możemy się buntować na stwierdzenie, że aby nowe mogło żyć, stare musi umrzeć. Nie jest to bynajmniej zachęta do pozbawiania kogoś życia. W przyrodzie, w której panuje równowaga, nowe rośnie na tym, co stare, np. drzewa w puszczy.

 

 

 

 

Dzisiaj Jezus mówi oczywistą prawdę o ziarnie, które obumiera, aby wydać plon. Nikomu z nas nie przyjdzie do głowy, aby się przeciwko tej śmierci buntować. Przecież w końcu ta śmierć pojedynczego ziarna daje życie setkom, a dzięki tej śmierci my mamy pokarm i żyjemy. Nie buntujemy się, gdy widzimy taką śmierć. Sytuacja staje się trudniejsza, gdy śmierć dotyka nas lub kogoś, kogo kochamy.

 

 

 

 

Emocje, z których pogodzeniem się mierzymy, nie są łatwe. Sam Jezus nie był od nich wolny: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci (drugie czytanie).

 

 

 

 

Nie wystarczy obserwować przyrodę, aby pogodzić się ze śmiercią. Tutaj potrzebna jest wiara i głęboka uległość słowu Bożemu. Wiara w co? Że z ziarnem pszenicznym mamy więcej wspólnego, niż nam się wydaje, a śmierć naszego doczesnego ciała jest tylko początkiem czegoś trwalszego i bardziej owocnego. Prośmy dzisiaj Pana o serce uległe i ufne w to, że gdy tracę, będąc blisko Stwórcy, zawsze zyskuję więcej.

 

 

 

 

ks. Cyprian Kostrzewa, paulista

Refleksje na dziś pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest