loading

2024.03.24 – NIEDZIELA PALMOWA

KAŻDEGO RANA POBUDZA ME UCHO

To niesamowite doświadczenie, gdy możemy słuchać głosu Pana przychodzącego do nas w czytanym podczas liturgii słowie.

 

 

 

 

W dzisiejszej Eucharystii Jego słowo przychodzi z przesłaniem radości. Sam Mistrz i Mesjasz, Syn Dawida i Król wjeżdża do Jerozolimy. Zaczyna się Wielki Tydzień, wielki w swojej wadze i przesłaniu, bo mówi o sensie naszego ludzkiego życia i miłości Boga.

 

 

 

 

On każdego z nas bezinteresownie obdarza miłością, przepełnia łaską i nieustannie pragnie to okazywać, m.in. posyłając do nas swego Jedynego Syna, którego ucho jest najbardziej wrażliwe na przyjmowanie woli swego umiłowanego Ojca. Słuchanie łączy się z posłuszeństwem. Jezus, słuchając Ojca, przyjmuje ludzkie ciało z Maryi i przychodzi na świat, by zostać wywyższony na krzyżu, a potem zmartwychwstać.

 

 

 

 

Jest to piękne zaproszenie skierowane do każdego z nas, byśmy nie bali się słuchać głosu Pana, szczególnie słów napisanych w Jego liście do każdego człowieka: w Piśmie Świętym. Codziennie możemy je czytać, przyjmując postawę ucznia, wsłuchiwać się w Jego głos, którym na każdym miejscu Biblii mówi o swej miłości do człowieka.

 

 

 

 

Ucho gotowe do słuchania i serce gotowe do przyjmowania wymaga wiary i zaufania, z czasem natomiast przynosi owoce w odkrywaniu sensu życia i własnego powołania.

 

 

 

 

Otwierajmy nasze ucho szczególnie w czasie dzisiejszej celebracji. Tutaj, na nowo, Bóg mówi do nas, oddaje nam siebie i powtarza nam: Nie bój się, kocham cię, oddaję za ciebie moje życie.

 

 

 

 

Redakcja

Refleksje na dziś pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest