loading

2024.05.12 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

ILE JEST W TOBIE CHRYSTUSA, TYLE MOŻESZ ZANIEŚĆ GO INNYM!

Codzienna modlitwa oraz regularne czytanie i rozważanie słowa Bożego pomagają nam zachować wrażliwość serca na objawianie się Boga w naszej codzienności. Czynią nas one uważnymi na codzienne przychodzenie Boga w naszym życiu. Uczą dostrzegania cudu Bożej obecności i zadziwiania się nim wciąż na nowo.

 

 

 

 

Jezus pragnie każdego dnia zagościć w sercu i w życiu każdego z nas. Udziela nam obficie swojej obecności przez słowo, Eucharystię, wewnętrzne natchnienia. Przez swojego Ducha udziela nam rozmaitych darów, byśmy mogli wspierać się nawzajem w rozwijaniu w naszych sercach wiary, miłości i pokoju. I tak „jednych ustanowił apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych jeszcze pasterzami czy nauczycielami”. Nie musimy już jak apostołowie wpatrywać się w niebo, by zobaczyć Jezusa, ale dzięki łasce sakramentów możemy otworzyć się na Jego przyjście w naszym wnętrzu. Dzięki darom Ducha Świętego nasze serca mogą zostać wypełnione Bożą obecnością, stając się niebem już tu na ziemi.

 

 

 

 

Bóg pragnie ofiarować nam codziennie swoją bliskość. Przychodzi do nas ze swoją bezwarunkowo przyjmującą miłością. Czy mam w sobie pragnienie i przestrzeń, by zaprosić Jezusa do swojego serca? Czy znajduję czas na codzienne uważne spotkanie z Jezusem na modlitwie, na rozmowę z Nim, czytanie słowa Bożego, udział w Eucharystii? Czy mam w sobie taką gotowość, by nie tylko zostać napełnionym Bożą obecnością, ale jej mocą iść do ludzi i dzielić się z nimi otrzymaną od Boga miłością?

 

 

 

 

ks. Maciej Skóra

Refleksje na dziś pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański