loading

2024.05.19 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

WZMOCNIŁ NASZĄ WIARĘ

Duch Święty ożywia i wzmacnia naszą wiarę. Bez Jego darów nie jesteśmy w stanie przyjąć w pełni prawdy objawionej, jaką daje nam Bóg. Zesłanie Ducha Świętego może stać się dla każdego z nas ożywiającym impulsem.

 

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego sprawiło, że lepiej rozumiemy to, w co wierzymy. Apostołowie, choć poznali Syna Bożego osobiście, chodzili za Nim krok w krok, to przez cały ten czas stawiali Jezusowi różnorodne pytania. Wiele z tego, co Syn Boży czynił i co mówił, nie byli w stanie jeszcze wtedy do końca zrozumieć. Ale czy my dzisiaj, przeszło dwa tysiące lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, rozumiemy więcej od apostołów? Czy właściwie odczytujemy to, co chce nam dziś powiedzieć Bóg? Dlaczego tak wielu ludzi oddala się od Kościoła lub porzuca wiarę? Wiedza katechizmowa zdobyta w szkole okazuje się w wielu przypadkach po prostu niewystarczalna, a ludzie nie są w stanie wytrwać przy Bogu w wieku dorosłym. Być może, że wciąż dużo pytań w ich życiu pozostaje bez odpowiedzi, a z trudem przychodzi im dostrzec ślady obecności Boga w dzisiejszym, nierzadko zsekularyzowanym świecie. Zesłanie Ducha Świętego było dla tworzącej się wspólnoty chrześcijan momentem na tyle przełomowym, że przemieniło ją całkowicie. Raczkująca dopiero co wiara uczniów Chrystusa stała się na tyle mocna, że stali się oni gotowi do pójścia aż na krańce świata, aby głosić orędzie zbawienia. Moc, z jaką głosili orędzie zbawienia, była tak przekonująca, że w to, co głosili, uwierzyło wielu ludzi. Niech Duch Święty, który napełnia swój Kościół wszelkimi darami łaski, sprawi, abyśmy z większą siłą wierzyli w słowa obietnicy, jaką obdarza nas zmartwychwstały Pan.

 

 

 

 

ks. Mariusz Krawiec, paulista

Refleksje na dziś pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest