loading

2024.05.30 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

ZAKAZ WSTĘPU

Bardzo dbamy o naszą prywatność, dlatego zwykle nie zapraszamy nieznajomych do naszych mieszkań. Nie odsłaniamy historii naszego życia przed przypadkowym słuchaczem. Często jednak nawet przed zatroskanym o nas i nasze życie Jezusem wywieszamy tabliczkę z napisem „zakaz wstępu”.

 

 

 

 

Ewangelista opisał wskazówki, których Jezus udzielił dwóm uczniom wysłanym, by przygotowali Ostatnią Wieczerzę. Ukazuje to wielką troskę Jezusa o odpowiednie przygotowanie do tego niepowtarzalnego spotkania z uczniami, które zapoczątkowało ponadczasową możliwość spotkań człowieka z Bogiem.

 

 

 

 

Raz w roku ulice naszych miejscowości stają się tym miejscem szczególnie przygotowanym na spotkanie z Jezusem. Wpatrując się w Najświętszy Sakrament, przechodzimy pod oknami domów i mieszkań, gdzie na co dzień toczy się zwyczajne życie. To miejsca, gdzie ludzie doświadczają radości i szczęścia, ale również smutku, cierpienia, zła. Raz w roku na rogach naszych ulic wybrzmiewają fragmenty Ewangelii, tam gdzie na co dzień słychać ludzkie słowa zarówno te pełne miłości i życzliwości, jak i te raniące i niszczące.

 

 

 

 

Ostatnia Wieczerza i dzisiejsza uroczystość uświadamiają, że Jezus chce się ze mną spotykać nie tylko w murach kościoła. On chce uczestniczyć w mojej codzienności, nawet w tych przestrzeniach, z którymi sobie nie radzę, których się wstydzę, na których najchętniej zawiesiłbym tabliczkę z napisem „zakaz wstępu”. Każda przestrzeń życia może stać się miejscem spotkania z Bogiem.

 

 

 

 

ks. Maciej Skóra

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański