loading

2024.07.07 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

POSŁANY – ODRZUCONY

Możemy się zdziwić, że Bóg posyła swoje sługi, które zostają odrzucone. O takiej możliwości wie również prorok, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Również Jezus, kiedy staje przed mieszkańcami Nazaretu – doświadcza odrzucenia.

 

 

 

 

A ja ile razy doświadczyłem tego w swoim życiu? Zostałem odrzucony, bo wybrałem dobro, prawdę, bo wybrałem Chrystusa. Niech takie odrzucenie nie będzie dla mnie bezowocne. Prośmy Chrystusa – aby zaowocowało. Niech to będzie okazja do spotkania z odrzuconym Jezusem.

 

 

 

 

Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do dawania świadectwa Chrystusowi. I to nie jest wcale takie proste zadanie. Bóg jest tego świadomy – dlatego stale nas do tego uzdalnia. Posyła nam Ducha Świętego, który jest dla nas pomocą. Umacnia również nas, słabych, Ciałem Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

Zastanówmy się również nad tym, czy my nie odrzucamy proroków. Czy w naszym życiu nie odrzucamy świadomie Jezusa i Jego nauki? Czy nie odrzucamy ludzi, których On posyła? Papież Franciszek uczy: Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem. Jestem POSŁANY! W najbliższym czwartek będziemy obchodzić święto św. Benedykta, patrona Europy. Jego dewizą było: módl się i pracuj. Warto uświadomić sobie, że jako chrześcijanie w świecie jesteśmy odpowiedzialni za nasz kontynent – nie tylko przez modlitwę, ale również przez pracę.

 

 

 

 

Starajmy się w tym rozpoczynającym się tygodniu stać się pożytecznym narzędziem w ręku Pana. On nas będzie uzdalniał, będzie nam dopomagał.

 

 

 

 

ks. Mateusz Kielar

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest