loading

2024.07.14 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

ODNÓW NAS, BOŻE, NASZ ZBAWCO

Wymagania, jakie stawia Jezus, większości mogą się dziś wydawać trudne do zrealizowania, a nawet bardzo radykalne. Przyznajmy, pouczeń nie słuchamy z serdecznym uśmiechem, myślimy, że może to było dobre wtedy, ale dziś?!

 

 

 

 

Jezus, stawiając wymagania, pragnie tylko jednego, aby uczniowie byli Mu wierni i oddani. Pragnie naszego dobra. Nie można być wiernym uczniem Jezusa, a jednocześnie szukać pocieszenia w uciechach tego świata. To On jest w centrum, a więc, gdy jest ci ciężko, gdy czujesz przesyt informacji, to u Niego szukaj pocieszenia. Szukaj wytrwale, a znajdziesz je. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (por. drugie czytanie).

 

 

 

 

Powinniśmy być wdzięczni, kiedy Bóg odbiera nam świecidełka, ułudę świata i zostawia na pustyni. Pustka pustyni, czyli taki moment osamotnienia, daje nam okazję do spotkania Boga w swoim sercu. Na ziemi jesteśmy tylko chwilowo, jesteśmy tu pielgrzymami. Na drodze wiary, rozwoju duchowego, inaczej jak w świecie. Nie patrzymy na pełną miskę i obfitość dóbr materialnych, a na uczynki miłosierdzia względem bliźniego. Jako pielgrzymi wędrujący po tym świecie nie powinniśmy mieć wymagań, tylko raczej przyjąć postawę prostoty i pokory. Boża radość przychodzi na własnych zasadach i zawsze daje więcej, niż się spodziewamy. Pozwól Bogu działać, zaufaj Mu i bądź wytrwały. Bo On już na Ciebie czeka.

 

 

 

 

Michał Wacławik

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego Dzień Pański.
Prenumeratę biuletynu można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest