loading

Do celebrowania Eucharystii konieczne są chleb i wino. Jest to podstawowa materia konieczna do tego, aby Msza św. była ważna. Chleb eucharystyczny powinien być czysto pszenny, świeżo wypieczony i niekwaszony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła łacińskiego (OWMR 320). Natomiast wino do celebracji Eucharystii powinno być z owocu winnego krzewu (por. Łk 22, 18), naturalne i czyste, to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji (OWMR 322). Konieczna jest również troska o to, by chleb i wino przeznaczone do Eucharystii były przechowywane w doskonałym stanie. Wino należy chronić przed skwaśnieniem, a chleb strzec przed zepsuciem i zeschnięciem czy zapleśnieniem, które utrudniałyby jego łamanie. Ta czynność – która w okresie apostolskim dała nazwę Eucharystii – wyraźniej ujawnia moc i wymowę znaku jedności wszystkich w jednym Chlebie. Może też być znakiem miłości, ponieważ jeden Chleb dzieli się między wiele osób. Jednakże nie wyklucza się wykorzystania małych hostii, zwłaszcza gdy jest to konieczne ze względu na większą liczbę przystępujących do Komunii Świętej.
      Naczynia, w których ofiaruje się chleb i wino, powinny być wykonane z materiałów, które według współczesnej oceny są szlachetne, trwałe i odpowiednie na użytek sakralny zgodnie z tym, jak określają to Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów. Zasadniczo powinny być złocone, lub też wykonane z innych tworzyw uznawanych w danym kręgu kulturowym za szlachetne, jak np. kość słoniowa. Przygotowując je, należy zatroszczyć się o zachowanie szlachetnej prostoty, która doskonale się łączy z prawdziwą sztuką, nie wykluczając, aby ta ostatnia była wyrazem ducha i tradycji poszczególnych narodów, w których naczynia te są przygotowywane i będą wykorzystywane (por. OWMR 390).
      Tworzywo, z którego wykonane są naczynia liturgiczne, powinno być trwałe, nieulegające łatwo zniszczeniu lub połamaniu. „Odnosi się to do wszystkich naczyń przeznaczonych do składania w nich hostii, jak patena, puszka, kustodia, monstrancja itp. Do konsekrowania hostii można używać jednej głębszej pateny, na której złożony jest chleb dla kapłana i diakona oraz dla innych usługujących i wiernych.
      „Kielichy oraz inne naczynia przeznaczone do przechowywania Krwi Pańskiej muszą mieć czaszę z takiego materiału, który nie wchłania płynów. Podstawa może być wykonana z innych tworzyw trwałych i szlachetnych”. Jeśli jednak zostały wykonane z materiału ulegającego korozji lub mniej szlachetnego od złota, powinny być wewnątrz pozłocone (OWMR 327-330).
      „Artysta może ukształtować formę naczyń liturgicznych zgodnie z wymogami sztuki poszczególnych krajów, byleby naczynia te nadawały się do użytku liturgicznego, do którego są przeznaczone” (OWMR 332).
      Wszystkie naczynia, które będą wykorzystywane do celebracji liturgii, powinny zostać pobłogosławione zgodnie z obrzędami podanymi we właściwej księdze liturgicznej (OWMR 333).
      Ponadto w zakrystiach kościołów powinna również być studzienka, do której zlewa się wodę po umyciu naczyń liturgicznych i wypraniu bielizny kielichowej (OWMR 334).

Katecheza liturgiczna

Comments are disabled.