loading

1 :: Salut – Pozdrowienie

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.