loading

4 :: Salut – Pozdrowienie

K. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.
W. I z duchem twoim.