loading

5 :: Salut – Pozdrowienie

K. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
W. I z duchem twoim.