loading

6 :: Salut – Pozdrowienie

K. Pokój z wami.
W. I z duchem twoim.

jest