loading

W sierpniowym numerze w dziale „Rok liturgiczny” – kontynuujemy syntetyczną
prezentację treści czytań niedziel okresu zwykłego. W numerze sierpniowym są to od 18 do 21 niedzieli w ciągu roku w cyklu A – czyli jest czytana w nim Ewangelia według św. Mateusza.
W dziale „Katecheza liturgiczna” w numerze sierpniowym treścią katechezy liturgicznej jest duchowość okresu zwykłego.

 
 

Okres ten zyskał znaczenie dopiero po Soborze Watykańskim II, wcześniej był kojarzony z czymś mało znaczącym, zwyczajnym, powszednim. Jest to czas, w którym mamy pogłębić tajemnice życia naszego Mistrza, zaszczepione w nas przez chrzest. W ten sposób Jego życie może stawać się naszym życiem.
 
Komentarze: Archiwum redakcji, s. M. Iwona Kopacz PDDM
Modlitwa wiernych: Anna Jurga
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Roman Mleczko SSP (Paulista)

 

 

—–>
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.