loading

W sierpniowym numerze miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia” znajdziemy teksty na kolejne dni okresu w ciągu roku. Na niedziele są przeznaczone czytania z cyklu A, to znaczy, że czytamy fragmenty Ewangelii według św. Mateusza i do nich są odpowiednio dobierane pierwsze czytanie ze Starego Testamentu i drugie czytanie, tzw. półciągłe, z Nowego Testamentu, zwłaszcza z listów Pawłowych czy powszechnych. Zasady wyboru tych czytań są wyjaśnianie w dziale „Katecheza liturgiczna”.
Natomiast w pierwszym dziale, który zatytułowany jest „Rok liturgiczny”, podobnie jak w numerze lipcowym zapoznajemy się z tym, w co wprowadzani są katechumeni w sierpniu, przeżywając okres zwykły w ciągu roku. To lektura ważna i warta zapoznania się z nią, nie tylko przez katechumenów.
W sierpniu przeżywamy również dwie uroczystości maryjne: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia) – warto zobaczyć, jak ukazują Matkę Jezusa teksty liturgiczne przeznaczone na te uroczystości. Dodatkowo 22 sierpnia obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Królowej – dawne zakończenie oktawy uroczystości Wniebowzięcia, związane z piątą tajemnicą chwalebną Różańca św. – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.
Nie zapominajmy jednak, że miesięcznik zawiera przede wszystkim teksty na każdy dzień miesiąca, nie tylko na niedziele, uroczystości i święta. A ponadto propozycje modlitwy wiernych i Obrzędy Mszy św., wśród których znajduje się szeroki wybór prefacji na okres zwykły w ciągu roku, a także formuły uroczystego błogosławieństwa, które można udzielić np. we wspomniane powyżej uroczystości Najświętszej Maryi Panny czy też w innym dniu, który ma dla nas szczególne znaczenie i chcemy go w ten sposób podkreślić podczas celebracji Mszy św.

Komentarze: ks. Maciej Jaszczołt
Rok liturgiczny: s. Anna Hyszko CHR
Modlitwa wiernych: s. M. Beata Kozłowska PDDM, Redakcja
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: s. M. Emilia Kąkol PDDM


 
 
 
 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest