loading

W styczniowym numerze miesięcznika znajdują się pełne teksty liturgiczne na wszystkie dni powszednie i świąteczne, przewidziane na ten miesiąc. W dziale „Rok liturgiczny” przybliżona jest idea Niedzieli Słowa Bożego, ustanowionej przez Ojca Świętego Franciszka, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” (Aperuit illis, 15). Dział „Katecheza liturgiczna” jest natomiast poświęcony omówieniu „Ogólnego wprowadzenia do Mszału”, poprzedzonego „Konstytucją apostolską Missale romanum” (Mszał rzymski). Cenną pomocą jest dodatek z tekstami Mszy o jedność chrześcijan.

Komentarze: ks. Dawid Madej
Modlitwa wiernych:: s. Beata Staniszewska, urszulanka szara
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: do 10 stycznia: o. Jarosław Krawiec, dominikanin
od 17 stycznia: ks. Adam Dynak

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.