loading

Na pierwszych stronach styczniowego numeru miesięcznika liturgicznego Od Słowa do Życia na rok 2022 znajdziemy omówienie treści czytań przeznaczonych na drugą, trzecią i czwartą niedzielę w ciągu roku w cyklu C, czyli wtedy, kiedy w niedzielnej liturgii czytamy Ewangelię według św. Łukasza. Natomiast w dziale „Katecheza liturgiczna” kontynuowane jest omawianie Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego. Tym razem zatrzymując się nad treścią czwartej części czwartego rozdziału, w której są przedstawione niektóre przepisy ogólne dotyczące wszystkich mszy.

Nie zapominajmy jednak, że miesięcznik zawiera przede wszystkim pełne teksty liturgiczne na każdy dzień miesiąca wzbogacone o komentarze do każdego czytania, wprowadzenie do każdego dnia i pytania do refleksji. Ponadto, w związku z tym, że w styczniu przypada Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w Dodatku zawarty został formularz mszy św. o jedność chrześcijan, a także propozycja modlitwy wiernych na ten tydzień.

Natomiast w „Obrzędach Mszy św.”, które już zwyczajowo są umieszczane mniej więcej w połowie numeru, znajdują się prefacje na trwający do 9 stycznia okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczynający się w tym miesiącu okres zwykły oraz inne prefacje związane ze wspomnieniami świętych i przypadającymi w styczniu uroczystościami. Oprócz tekstów trzech podstawowych Modlitw eucharystycznych został dodany również tekst Pierwszej modlitwy eucharystycznej o tajemnicy pojednania nawiązujący do wspomnianego wyżej Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Komentarze: o. Marek Cul OP
Modlitwa wiernych:: s. Monika Szczepanik OSCCap
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Leszek Rasztawicki, ks. Franciszek Mickiewicz SAC

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.