loading

W roku 2023 obchodzimy 10-lecie wydawania naszego miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia”. Świętowanie tej rocznicy rozpoczynamy już od pierwszego numeru na styczeń 2023 r. Tradycyjnie znajdziemy w nim teksty liturgiczne na każdy dzień tego miesiąca wraz z propozycją modlitwy wiernych na każdy tydzień oraz szeroki wybór tekstów liturgicznych, takich jak prefacje i modlitwy eucharystyczne.

W dziale „Rok liturgiczny” kontynuujemy cykl na temat chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych rozpoczęty wraz z nowym rokiem liturgicznym w numerze na grudzień 2022 r. W prezentowanym numerze temat ten jest prezentowany w zestawieniu z uroczystością Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną świętem Trzech Króli, którą obchodzimy 6 stycznia. W drugim artykule wprowadzającym, który zawsze jest umieszczany na początku każdego numeru, noszącym ogólny tytuł „Katecheza liturgiczna” kontynuowane jest omawianie Wprowadzenia do Lekcjonarza mszalnego. Tym razem zatrzymujemy się nad takimi częściami liturgii słowa, jak czytanie i psalm responsoryjny, które są poprzedzone omówieniem zasad ogólnych dotyczących czytań biblijnych.
Ponieważ w styczniu przypada także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszym miesięczniku nie mogło zabraknąć tekstów, które mogą być pomocne w przeżyciu tego eklezjalnego wydarzenia. Znajdziemy w nim zatem formularz Mszy św. o jedność chrześcijan wraz z propozycją przygotowanej specjalnie na tej tydzień modlitwy wiernych, jak również tekst Drugiej modlitwy eucharystycznej o tajemnicy pojednania umieszczony w obrzędach Mszy św.
Zachęcamy zatem do sięgnięcia po nasz miesięcznik, czy to w formie tradycyjnej, drukowanej, czy też cyfrowej, w której po wykupieniu wersji premium możliwy jest dostęp do pełnych treści naszego czasopisma: tekstów biblijnych i liturgicznych oraz komentarzy i modlitwy wiernych.

 

 

Komentarze: ks. Mariusz Terka
Rok liturgiczny: s. Anna Hyszko CHR
Modlitwa wiernych: Paweł Grzybek, Redakcja
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Tomasz Borkowski

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.