loading

We wrześniowym numerze Od Słowa do Życia poruszamy temat przebaczenia. Jest ono główną myślą czytań 22-26 niedzieli w ciągu roku A. Ewangelie przeznaczone na 23-26 niedzielę poruszają temat relacji we wspólnocie. Jest mowa o przebaczeniu i pojednaniu, przytoczona zostaje przypowieść o nielitościwym dłużniku, o pracy w winnicy. Dział Katecheza Liturgiczna rozważa temat misterium Chrystusa, które przywołuje liturgia.
„Chrześcijańska celebracja ma charakter wspomnieniowy w odniesieniu do wydarzenia, które leży u jej podstaw, ale epikletyczny (przywołujący obecności Ducha Świętego) w odniesieniu do Ducha, który w pełni odnawia to wydarzenie w ramach kreatywności wspólnoty wiary oraz osoby, która bierze w nim bezpośredni udział.” – to ostatni akapit tego artykułu;
– w tym miesiącu obchodzimy:
– święto Narodzenia NMP (8 września)
– święto św. Krzyża (14 września)
– zaraz po nim wspomnienie NMP Bolesnej (15 września)
– święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (18 września)
– święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty (21 września)
– świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września)

Komentarze: ks. Waldemar Linke, pasjonista
Modlitwa wiernych: Ewa Żylińska
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Roman Mleczko paulista

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.