loading

Z dużym wyprzedzeniem proponujemy już wrześniowy numer miesięcznika. Będzie on wsparciem w codziennej medytacji słowa Bożego na każdy dzień miesiąca oraz tekstów liturgicznych, których rozważanie może pogłębić naszą znajomość Boga, nas samych i liturgii. W umocnieniu relacji z Boskim Mistrzem może także pomóc, zawarte w dziale Rok liturgiczny, omówienie treści niedzielnych czytań mszalnych. Natomiast w dziale Katecheza liturgiczna kontynuowana jest prezentacja wskazówek Episkopatu Polski po ukazaniu się nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału. Tym razem zostały w nim omówione obrzędy wstępne Mszy św. i części liturgii słowa.

Komentarze: ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Modlitwa wiernych: Redakcja, Elżbieta Polkowska
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: o. Marek Cul OP


 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.