loading

Tomasz Panas

Litania Loretańska

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. ... więcej

akty_pokuty

WEJŚCIE W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W. Amen potem kapłan zwraca się do ludu i rozkładając ręce ... więcej

Chwała

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy ... więcej

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE L. Oto Słowo Boże. W. Bogu niech będą dzięki.   PSALM RESPONSORYJNY   DRUGIE CZYTANIE  (jeśli jest przewidziane) ... więcej

Liturgia eucharystyczna

PRZYGOTOWANIE DARÓW K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i ... więcej

Obrzędy komunii

K. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Albo K. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ... więcej