loading

Obrzędy Mszy św.

Liturgia eucharystyczna

PRZYGOTOWANIE DARÓW K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i ... więcej

Obrzędy komunii

K. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Albo K. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ... więcej