loading

Obrzędy Mszy św.

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE L. Oto Słowo Boże. W. Bogu niech będą dzięki.   PSALM RESPONSORYJNY   DRUGIE CZYTANIE  (jeśli jest przewidziane) ... więcej

Liturgia eucharystyczna

PRZYGOTOWANIE DARÓW K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i ... więcej

Obrzędy komunii

K. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Albo K. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ... więcej